Akademinės leidybos skyrius teikia profesionalias su leidyba susijusias paslaugas:

 • vadovėlių, mokomosios literatūros ir kitų leidinių, susijusių su universiteto veikla, leidyba (tradicinė ir el. leidyba);
 • maketavimo, dizaino, spausdinimo, kopijavimo ir įrišimo darbai:
 • įvairūs pažymėjimai,
 • padėkos,
 • blankai,
 • vizitinės kortelės;
 • kalendoriai;
 • kvietimai,
 • lankstinukai,
 • skrajutės,
 • aplankai,
 • plakatai,
 • katalogai,
 • brošiūros ir kt.

Mes galime pasiūlyti ir nestandartinius dizaino ir maketavimo sprendimus.

Susisiekite su mumis: leidyba@lsmu.lt ir mes jums padėsime.

Pagal patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto leidybos tvarką. Leidybos namai rankraščius leidybai priima Autoriams juos įkėlus į elektroninę leidybos sistemą OMP (Open Monograph Press).

Prisijungimas: http://omp.lsmuni.lt/.

OMP programinės įrangos platforma yra skirta leidybos procesų valdymui. Taip pat gali būti naudojama katalogavimui ir pan.

OMP sistema sudaro galimybę Autoriui:

1. Stebėti savo leidinio rengimo eigą.
2. Tiesiogiai susirašinėti ir keistis failais su leidinį rengiančiais darbuotojais.

Leidybos namai turi galimybę leidinį parengti:

1. Spausdinta forma.
2. PDF forma (šio formato leidinyje yra galimybė įdėti nuorodas į išorėje saugomą Jūsų paruoštą audio ir video medžiagą).
3. Elektroninės knygos forma (ePUB3 formatas).

Leidybos komisija (LSMU Rektoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-430):

Prof. Žilvinas Saladžinskas (pirmininkas)
Prof. Astra Vitkauskienė (sekretorė)
Doc. Eglė Slabšibnskienė
Doc. Gailutė Drakšienė
Prof. Ričardas Radišauskas
Doc. Raimondas Savickas
Prof. Ingrida Monkevičienė
Dr. Vilma Vilienė
Dr. Aurelija Podlipskytė
Dr. Rytas Ostrauskas
Rasa Nainienė
Dr. Ramunė Šepetienė
Prof. Rasa Banienė

Leidinį, 2 recenzijas, Klinikos ar katedros protokolo išrašą bei Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą reikia atsiųsti Leidybos komisijos sekretorei prof. Astrai Vitkauskienei: astra.vitkauskiene@lsmu.lttel. nr. +370 37 326 775.

Savaitraštis „Ave vita“ leidžiamas nuo 1957 m. Jame skelbiamos Universiteto plėtros perspektyvos. Savaitraštyje spausdinami tekstai apie svarbiausius renginius ir įvykius, operacijų, medicinos pasiekimų bei profesinių laimėjimų aprašymai, publikuojami interviu su žymiausiais apdovanojimus gavusiais mokslininkais bei naujas pareigas Universiteto ir Klinikų bendruomenėje einančiais žmonėmis. Naujienos ir akademinei bendruomenei aktuali informacija.

Laikraštyje apžvelgiami svarbiausi Universiteto gyvenimo įvykiai, mokslo ir socialiniai renginiai, konferencijos, pateikiami Universiteto mokslininkų laimėjimai, mokslo ir klinikinės praktikos naujovės, projektinė veikla. 

Medicinos ir sveikatos mokslų švietimo žurnalas (MEDH-EECA, ISSN 2783-6797) yra kasmetinis, recenzuojamas, tarptautinis bendrųjų tyrimų ir praktikos žurnalas skirtas Rytų Europos ir Centrinės Azijos rinkoms. MED-EECA tikslas – tobulinti žinias ir skleisti tyrimų rezultatus, kurie yra tiesiogiai susiję su sveikatos mokslų švietimo praktika, įskaitant įvairias medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos ir farmacijos mokymo sritis.

 

Tik tu… ir aš
Bičių nuodai
Gydymas įgėlimais
Klinikinės Elektroencefalografijos pagrindai
Kineziterapija vandenyje
 
Vaistinių augalų introdukcija,
auginimas ir išsaugojimas,
vaistinės augalinės žaliavos paruošos
ir terapinis poveikis
 
Basics of Medical Diagnostics
and the Main Clinical Syndromes
 
Gerybinės prostatos ligos,
gerybinė prostatos hiperplazija ir
lėtinis prostatitas
 
Studentų psichologinės pagalbos algoritmas
ir gairės
Fizinis aktyvumas ir sveikata
Odontogeninis sinusitas:
etiologija, patogenezė, diagnostika,
klinika ir gydymas
Į pacientą orientuota profesinė etika
ir komunikacija
Vadovavimas komandiniam darbui
ir strateginio planavimo svarba
Akademinės leidybos skyrius
A. Mickevičiaus gatvė 9, Kaunas, Lietuva
+370 61 518 772
Asta Valuckytė-Ūsienė
Akademinės leidybos skyriaus vadovė