Plėtros tarnyba analizuoja Universiteto studijų, mokslo, infrastruktūrinių ir kitų plėtros veiklų finansavimo Europos Sąjungos ar kitomis lėšomis galimybes bei koordinuoja Universiteto ar jo padalinių projektų planavimo, paraiškų atitikties, atrankos ir rengimo procesus Universitete Europos Sąjungos fondų paramai ar kitiems finansavimo šaltiniams gauti.

Dalyvauja vykdant Universiteto projektinės veiklos analizę ir bendrosios Universiteto strateginės plėtros politikos formavimą, verslumo skatinimo ir komercializacijos procesus Tarnybos kompetencijos ribose.

Plėtros tarnyba
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
+370 37 409 746 pletra@lsmu.lt
203–205 kab.
Jolita Sabalienė
Plėtros tarnybos vadovė
+370 37 361 805 jolita.sabaliene@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 7, 204 kab.
Visi kontaktai