LSMU vaistinė-studijų ir praktikos bazė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinės pagrindinė užduotis – teikti Farmacijos fakulteto studentams praktinius įgūdžius, ugdyti pradinę darbo vaistinėje patirtį. Daugiau kaip pusė visų Farmacijos fakulteto penktojo kurso studentų atlieka praktinius darbus centrinės vaistinės (Sukilėlių pr. 51) bei jos filialų oficinose ir laboratorijose.

Vykdydama savo užduotį ugdyti studentų profesinius ir vadybinius gebėjimus Uiversiteto vaistinė siekia, kad šios veiklos sąnaudos būtų padengtos pačios vaistinės uždirbtomis lėšomis. Tam, kad šį tikslą pasiektų, vaistinė naudoja šiuolaikiškas vadybos ir administravimo priemones. Savo klientų patogumui vaistinė yra įrengusi homeopatų-konsultantų kabinetus vaistinės patalpose, nuolat vykdo klientų ir gydytojų, skiriančių receptus vaistinės klientams, anketines apklausas, yra įrengusi internetinę vaistinę savo klientams. Vaistinėje nuolat vykdomos profesinės kvalifikacijos tobulinimo priemonės – seminarai, nuotolinis mokymas panaudojant interneto svetaines.

LSMU vaistinė- studijų ir praktikos bazė
Sukilėlių pr. 13, LT-50106 Kaunas
+370 37 387 533 vaistine@lsmu.lt
Prof. Rimantas Pečiūra
Universiteto vaistinės direktorius
Visi kontaktai