Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Biologinių tyrimų centras, pavadinimas anglų kalba – Biological Research Center.

Centro veiklos tikslas: sudaryti sąlygas mokslininkams, studentams, rezidentams ir doktorantams  atlikti mokslinius bandymus ir tyrimus bei formuoti praktinius įgūdžius su laboratoriniais ir kitais gyvūnais mokslinių tyrimų ir veterinarinės medicinos bei kitų studijų programų plėtotei.

Centro funkcijos: 

  • Konsultuoti ir dalyvauti eksperimentinio tiriamojo su gyvūnais darbo planavimo ir organizavimo Universiteto padaliniuose klausimais.
  • Sudaryti sąlygas Centre vykdyti ir padėti organizuoti mokslinius tyrimus.
  • Sudaryti sąlygas veterinarinės medicinos, medicinos ir kitų studijų programų įgyvendinimui.
  • Sudaryti sąlygas efektyviai naudoti mokslo ir studijų infrastruktūrą su reikalinga aparatūra ir įranga, teikti profesionalius žmogiškuosius resursus.
  • Dalyvauti rengiant specialistus, mokslininkus ir kt.
  • Dalyvauti specialistų tobulinime ir kvalifikacijos kėlime, praktinių įgūdžių gerinime.
  • Skleisti patirtį, mokslo leidiniuose skelbti tyrimų rezultatus, konsultuoti gyvūnų sveikatingumo, gerovės, biosaugos ir kitais klausimais.
  • Gydyti Centre esančius gyvūnus.

Veiklos rūšis: bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė (VMVT išduotas veterinarinis patvirtinimo numeris LT 61-19-004).

Biologinių tyrimų centro pastatas baigtas statyti 2015 m. rugsėjo mėnesį. Pastato plotas – 1100 kv. m.  Pastatas – dviejų aukštų, pirmajame aukšte yra gyvūnams skirtos laikymo patalpos: kiaulėms, avims, ožkoms, triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėms, pelėms, paukščiams. Antrajame aukšte yra administracijos patalpos ir operacinių kompleksas.

Centras savo veikloje vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2010/63 „Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos“, Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-866 „Dėl mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“, o visi Centre vykdomi moksliniai tyrimai ir bandymai yra atliekami gavus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.

Biologinių tyrimų centras
Tilžės g. 18, Kaunas, Kaunas City Municipality 47140, Lietuva
Tel. (8 – 37) 409743
LSMU Veterinarijos akademija
Vilma Zigmantaitė
Biologinių tyrimų centro vadovė