Bibliotekoje teikiamos paslaugos

Kaip prisijungti prie bibliotekos?

Prie asmeninės paskyros prisijungsite meniu juostos viršutinėje puslapio dalyje, dešiniajame kampe pasirinkę nuorodą „Prisijungti“. Prisijungimui naudokite bendrąjį universiteto sistemų vardą ir slaptažodį.

Skaitytojo paskyroje galėsite pasitikrinti kokius leidinius esate pasiskolinę, stebėti jūsų užsakymų vykdymo eigą, tikrinti skolinimo terminus ir juos prasitęsti. Skolinimo terminas nebus tęsiamas, jeigu jūsų paimto leidinio bent vienas egzempliorius bus užsakytas kitų vartotojų. Jeigu pavėluotai grąžinsite ar laiku neprasitęsite skolinimo terminų, jums bus rodoma išsami informacija apie delspinigius.

Pilna naudojimosi LSMU Biblioteka instrukcija.

Knygų paieška. Informaciją apie skolinamas knygas rasite LSMU bibliotekoje. Čia matysite visus leidinius ir to paties pavadinimo visų egzempliorių informaciją, jų saugojimo vietą, prieinamumą einamuoju laiku, skolinimo terminus.

Knygų užsakymas. Norint užsakyti leidinį, reikia prisijungti prie bibliotekos sistemos. Saugykloje saugomus leidinius jums reikės užsisakyti. Pasirinkite laisvą, o jeigu tokių nėra, tuomet artimiausiu laiku grąžintiną egzempliorių ir puslapio kairiajame krašte susiraskite aktyvią nuorodą „Užsakymas“. Tokiu pat būdu galite rezervuoti ir vadovėlius iš atvirų fondų, kurių einamuoju laiku lentynose nėra. Užsisakant vadovėlius, pasirinkti egzempliorių pagal grąžinimo datą nebūtina. Jeigu to paties pavadinimo vadovėlio bent vienas egzempliorius yra užsakytas kitų vartotojų, sistema jūsų užsakymą surikiuos į eilę pagal užsakymo pateikimo laiką.

Knygų pasiėmimas. Pagal kataloguose nurodytą informaciją skolinamas knygas atviruose fonduose jums reikės susirasti savarankiškai. Įsiminkite knygos saugojimo vietą ir šifrą, žymintį išdėstymo seką lentynoje. Knygų galite ieškoti ir tik pagal lentynų užrašus. Išdavimą registruokite prie savitarnos kompiuterių arba aptarnavimo vietose.

Užsakymų pasiėmimas. Įvykdytus užsakymus pasiimsite BIC (Eivenių g. 6) 2 aukšto aptarnavimo vietose arba Veterinarijos akademijos bibliotekos abonemente (Tilžės g.18), priklausomai nuo jūsų pasirinkto ir užsakyto egzemplioriaus saugojimo vietos. Užsakymų lentynoje knygos saugomos 2 darbo dienas. Konkretus terminas, per kurį turite atsiimti užsakymą, bus nurodytas jūsų paskyroje. Užsakytas knygas išduodame pateikus dokumentą ir tik juos užsakiusiems asmenims. Iš saugyklų užsakytos laisvos knygos į aptarnavimo vietą atnešamos darbo dienomis nuo 8:00 – 17:00 per 30 min.

Bibliotekoje teikiamos paslaugos

Atsiskaitymas už mokamas paslaugas:

Už kopijavimą ir spausdinimą atsiskaitoma bendrąja mokėjimo kortele, kurią reikia nusipirkti iš kortelių pardavimo aparato, esančio 4 a. kompiuterių salėje arba VA bibliotekoje. Mokėjimo kortelės kaina – 3 €. Kortelių pardavimo aparatas priima tik 10, 20, 50 euro ct, 1 € ir 2 € monetas. Aparatas grąžos neduoda, todėl reikia dėti tikslią pinigų sumą. Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojai pinigų keitimo funkcijų nevykdo, tokio nominalo monetomis pasirūpina patys skaitytojai.

Už visas kitas mokamas paslaugas atsiskaitoma kasoje grynaisiais pinigais, banko kortele arba pervedimu. Paslaugą atliekantis darbuotojas suteikia pilną informaciją apie atsiskaitymą.

Įmokas į kasą už paslaugas ir delspinigius priimame darbo dienomis (I–V):

Centrinėje bibliotekoje (Eivenių g. 6)VA bibliotekoje (Tilžės g. 18)
mokslo metų laikotarpiu: 8:00–19:00 val.; 
studentų atostogų laikotarpiu: 8:00–16:00 val. 
mokslo metų laikotarpiu: 8:00–16:30 val.; 
studentų atostogų laikotarpiu: 8:00–16:00 val. 
 Paskutinę mėnesio darbo dieną įmokos į kasą nepriimamos. 

Bibliografai. BIC, III a. 304 kamb.,tel.: (8 37) 39 60 40 (viet. 5330), el. paštas laura.zvironiene@lsmu.lt

 • Bibliografijos sąrašų sudarymas – 1,50 Eur.
 • Registruoja LSMU darbuotojų mokslines publikacijas;
 • LSMU nariams išduoda personalinius bei padalinių mokslinių publikacijų bibliografinius sąrašus.
 • Konsultuoja bibliografinių sąrašų sudarymo klausimais;

Informacijos specialistai (Tel.: (8 37) 32 72 22, viet. 5309, LSMU BIC, III a., 304 kamb.):

 • Konsultuoja literatūros paieškos pagrindinėse biomedicinos duomenų bazėse klausimais, visateksčių straipsnių paieškos prenumeruojamose duomenų bazėse klausimais, sisteminių apžvalgų rengimo klausimais;
 • Konsultuoja, padeda patalpinti ir patvirtina magistro baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų metaduomenis, santraukas ir darbus ETD IS duomenų bazėje;
 • Užsako žurnalų straipsnių kopijas, knygas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų (TBA);
 • Rengia įvairius mokymo kursus;
 • Praveda ekskursijas.

Kopijavimas, skenavimas (BIC II a., VA skyrius)

 • A4 formato vienpusė kopija – 0,03 Eur;
 • A4 formato dvipusė kopija – 0,06 Eur.

Spausdinimas (BIC IV a., VA skyrius)

 • A4 nespalvota – 0,06 Eur.
 • A4 spalvota – 0,48 Eur.

Skenavimas (BIC II a., VA skyrius)

 • Nemokamai. Reikia turėti savo USB raktą;

Paprastais viršeliais:

 • spirale – 0,60 Eur;
 • metaliniu kanalu – 1,20 Eur.

Kietais viršeliais:

 • metaliniu kanalu – 3,00 Eur.

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai bibliotekos paslauga, leidžianti vartotojui gauti norimą dokumentą ar jo kopiją iš kitų bibliotekų. LSMU Bibliotekos ir informacijos centro TBA/TTBA paslaugų užsakovais (abonentais) gali būti visi LSMU bibliotekos skaitytojai. Užsakymai priimami LSMU BIC MA Informacijos paslaugų skyriuje: III a., 304 kab., tel.: tel.: (8-37) 32 72 22 (viet. 5309), taip pat el. paštu tba@lsmu.lt

Leidinių užsakymo tvarka

1. Užsisakant dokumentą ar jo kopiją, reikia pateikti tikslius duomenis:
1.1. straipsniui – autorius (autoriai), antraštė, publikacijos šaltinio duomenys (žurnalo pavadinimas, metai, tomas (Nr.), psl.);
1.2. knygai – autorius (autoriai)/redaktorius (redaktoriai), antraštė, metai, leidykla.

 • Skolinamų dokumentų grąžinimo laiką nurodo dokumentą skolinanti biblioteka. Užsakymų skaičius neribojamas.
 • Apie atsiųstus leidinius ar kopijas užsakovas informuojamas el.paštu ar telefonu.

TBA/TTBA paslauga yra mokama pagal LSMU Rektorius 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.V-375 patvirtintus mokamų paslaugų įkainius:

1. Dokumentų skolinimo mokestį (jį nurodo dokumentą skolinanti biblioteka) bei persiuntimo pašto išlaidas sumoka užsakovas.
2. Straipsnių kopijas apmoka užsakovas ir jos tampa užsakovo nuosavybe.

Iš Vokietijos bibliotekų tarnybos tinklo „SUBITO“ užsakomos žurnalų straipsnių kopijos:

 • straipsnio kopija iki 20 psl. – 8,00 Eur;
 • straipsnio kopija iš žurnalų su sutartiniu autoriniu mokesčiu – 12,00 Eur;
 • knygos skolinimas – 15,00 Eur skolinimo mokestis ir knygos grąžinimo išlaidos pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus.

Visateksčio straipsnio paieška ir atsiuntimas iš interneto – 1,5 eur.

Iš kitų užsienio bibliotekų ir informacijos tarnybų užsakomų žurnalų straipsnių kopijos apmokamos pagal pateiktą sąskaitą, priskaičiuojant banko operacijų įkainius.

Knygų skolinimo paslauga iš užsienio bibliotekų apmokama pagal skolinančios bibliotekos pateiktą sąskaitą, knygos užsakymo bei grąžinimo išlaidas pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus bei banko operacijos mokesčius.

Pastabos:

Pateiktas užsakymas negarantuoja dokumento ar kopijos gavimo.

Per TBA neskolinami šie dokumentai:

 • Informaciniai leidiniai: enciklopedijos, žinynai, žodynai, kt.
 • Periodiniai leidiniai.
 • Seni, reti ir vertingi dokumentai.
 • Vienetiniai dokumentai.

Kompiuterių salėje

Suteikiama galimybę:

 • Naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ir kt.);
 • Ieškoti informacijos duomenų bazėse Medline, Cochrane Library, ScienceDirect, ClinicalKey, EBSCO ir kt.;
 • Skaityti prenumeruojamus žurnalus internete.

Skaityklose

II aukštas (Laikraščiai. Ikiklinikiniai mokslai. Medicina)

 • Leidiniai skaitomi vietoje. Į namus išduodami tik turintys specialią žymą leidiniai;
 • Saugomi einamųjų metų laikraščiai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos;
 • Kopijavimo/skenavimo (nuskaitymo vaizdo skaitytuvu) savitarnos paslauga;
 • Saugomi PSO leidiniai.

III aukštas (Moksliniai žurnalai. Medicina ir susiję mokslai)

 • Leidiniai skaitomi vietoje. Į namus išduodami tik turintys specialią žymą leidiniai;
 • Saugomi einamųjų ir praėjusių 4 metų medicinos žurnalai;

IV aukštas (Medicina. Humanitariniai, socialiniai, fiziniai mokslai. PSO dokumentai.)

 • Leidiniai skaitomi vietoje. Į namus (1 mėn.) išduodami grožinės literatūros leidiniai bei turintys specialią žymą leidiniai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos.

Veterinarijos akademijos skyriuje (Tilžės g. 18)

 • Veikia abonementas (knygų išdavimas į namus);
 • Yra 2 skaityklos su 86 darbo vietomis, iš kurių 20 kompiuterizuotos, 45 – su prisijungimu;
 • Suteikiama galimybė naudotis internetu ir bevieliu interneto ryšiu;
 • Teikiamos kopijavimo ir spausdinimo mokamos paslaugos pagal LSMU patvirtintus įkainius;
 • Konsultuojama informacijos paieškos klausimais prenumeruojamose duomenų bazėse;
 • Teikiama bibliografinė ir faktinė informacija;
 • Konsultuojama spaudinių bibliografinio aprašo ir literatūros sąrašo sudarymo klausimais;
 • Mokomi informacijos vartotojai, supažindinant su elektroninės bibliotekos pagrindiniais darbo principais;
 • Rengiamos teminės ir naujų knygų parodos.
Naujų knygų užsakymas

LSMU akademinei bendruomenei sudaromos sąlygos užsisakyti mokslui ir studijoms reikalingas knygas. Bibliotekos ir informacijos centro fondas komplektuojamas pagal LSMU mokslo ir studijų kryptis.

Informacija: Dokumentų komplektavimo ir saugojimo skyrius tel.: +370 37 327 269 (viet. 5317), el. paštas lina.nesoviene@lsmu.lt.

Jeigu pageidaujate užsisakyti daugiau leidinių, galite užpildyti pageidavimų formas:

Užpildytą pageidavimo formą siųsti el. paštu lina.nesoviene@lsmu.lt

LSMU bibliotekoje galite pasitikrinti, ar bibliotekos fonde tikrai nėra užsakomų knygų.

Specialiųjų poreikių turintiems studentams

Valstybinio studijų fondo įgyvendinamo projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams” bei LSMU, kaip projekto partnerių darbo rezultate, LSMU BIC studentams siūlo naudotis šiomis darbo priemonėmis:

Prietaisas/Programinė įrangaSaugojimo vieta
domino.jpg (226x169, 145x169)
BELLMAN AUDIO DOMINO PROTai skaitmeninė, koduota vidinio ryšio sistema, naudojanti unikalų garso apdorojimą ir bevielę plačiajuostę technologiją, padedanti suvokti kalbą sunkiose girdėjimui situacijose. Domino sistema susideda iš siųstuvo ir imtuvo turinčių unikalius mikrofonus. Garsas yra „pagaunamas“ siųstuvo arba imtuvo ir paverčiamas skaitmeniniais duomenimis. Kalba yra išryškinama, o foninis triukšmas pašalinamas.
Skaitmeninis radio ryšio kanalas perkelia garsą iš dėstytojo siųstuvo tiesiogiai į klausytojo imtuvą. Kalba švari, skaidri, aiški, be jokių pašalinių trukdžių. Jei norite bendrauti su bendrakursiu, kuris yra šalia, – paprasčiausiai įjunkite vidinį kryptinį ar visakryptį mikrofoną ir bendraukite su juo. Net jei dėvite klausos aparatą, nereikės nieko jame perjunginėti. 
Sistemą tinka naudoti su bet kokios firmos klausos aparatais, jei jie turi teleritės režimą. Taip pat sistema tinka nešiojantiems kochlearinius implantus, kuriems kokybiškas, be pašalinių triukšmų garsas yra itin svarbus. Bellman Audio Domino sistema turi visą eilę savybių, kurių neturi kitos sistemos: skaitmeninis duomenų perdavimas tarp siųstuvo ir imtuvo (ryšio kokybė priėmimo zonoje visada yra ideali: jokių iškraipymų ar pašalinių triukšmų, nepriklausomai nuo atstumo tarp siųstuvo ir imtuvo, bei patalpose esančių elektrinių įrenginių), imtuvas turi savo mikrofoną su atskiru garso reguliatoriumi. Naudotojas gali pats reguliuoti kokiu garsu, tembru nori girdėti iš siųstuvo ateinantį signalą ir kokiu garsu nori girdėti aplinką (neperjungiant klausos aparatų ir naudojant juos “grynos” teleritės režime). Siųstuvas ir imtuvas turi du mikrofonų režimus: kryptinis, kai priimamas aiškiai be trukdžių ar pašalinių garsų priešais esančio žmogaus balsas (siųstuve pvz.: dėstytojo balsas); visakryptis, kai girdimi aplinkos garsai ir jaučiama patalpų akustika. Iš imtuvo galima per atstumą perjungti siųstuvo mikrofono režimus. Imtuvų ir siųstuvų baterijas, kaip mobiliųjų telefonų, reikia pirmus 3 k. pilnai išeikvoti ir pilnai įkrauti.

Plačiau apie Bellman Audio Domino Pro
Bellman Audio Domino Pro naudojimo instrukcija
Imtuvo siųstuvo suporavimas
Bellman Audio Domino Pro techninės charakteristikos
Bellman Audio Domino Pro (youtube)

Išankstinis rezervavimas 4 aukšto aptarnavimo poste arba el.paštu:bibliotekos.info@lsmu.lt
4a. skaitykla

jaw.jpg (250x170, 250x44)wtalkerv.jpg (250x170, 250x44)
JAWS 14 for WindowsTai programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.
WinTalker Voice 1.6Programa (kalbos sintezatorius), kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.   Naudodami JAWS for Windows programą regos negalią turintys studentai gali dirbti su visomis, Microsoft Windows operacinės sistemos terpėje veikiančiomis programomis.

JAWS ir WinTalker Voice diegimo ir derinimo pagalba.
4a. skaitykla (kompiuteris prie knygų lentynų)

topaz.png (zoomed, 900x356)
Vaizdo didintuvas TOPAZ XL HDTai silpnaregiams skirta priemonė, leidžianti pasirinkti skaitomo   dokumento vaizdo dydį ir padėtį ekrane.
4a. skaitykla;

VA Biblioteka (abonementas)

saracee-store-small_480x480.jpeg (original, 200x209)
SARA CE
Tai silpnaregiams skirta priemonė, kuri analizuoja informaciją ekrane ir perduoda ją kalbos  sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu lietuvių ir anglų kalbomis.

Vartotojo vadovas (anglų k.)
VA Biblioteka (kompiuterių zona)

brailliant32_new_1200x1200.jpg (regular, 500x124)
Humanware Brailliant
Tai Brailio rašmenų ekranas su VoiceOver funkcija. VoiceOver programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją perduoda garsu lietuvių kalba.

Vartotojo vadovas (anglų k.)
VA Biblioteka
(kompiuterių zona)