Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BIOKARDIOSTIM)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BIOKARDIOSTIM)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-029

Projekto trukmė: 2013-10-01 / 2015-03-31, projektas pratęstas iki 2015-09-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Bendra projekto vertė: 434 430,03 Eur

Santrauka: MKL terapija yra vienas iš inovatyviausių būdų gydyti įvairias ligas, kurių dabartiniais gydymo metodais ne visuomet pavyksta išgydyti, todėl itin aktualu tirti impulsą generuojančių MKL savybes ir ieškoti naujų būdų jas pritaikyti širdies ritmo sutrikimams gydyti bei tuo pačiu – spręsti asmenų sergamumo ja problemas. Projekto tikslas: ištirti galimybę pritaikyti į karkasinį narvą patalpintas HCN2 genu transfekuotas mezenchimines kamienines ląsteles širdies laidžiosios sistemos atstatymui ir sukurti pirmąjį pasaulyje biologinio širdies stimuliatoriaus veikiantį prototipą. Kolumbijos universitetas pirmasis tyrė kamieninių ląstelių kultūrą biologinių stimuliatorių kūrimui ir jų panaudojimo galimybėmis įvairioms ligoms gydyti, bet problema išlieka kamieninių ląstelių migracija iš širdies. Šios problemos sprendimui ketinama naudojant KTU turimas mikrotechnologijas ir tiesioginį lazerinį rašymą sukurti mikrometrinių matmenų karkasinį narvą, sulaikantį MKL migraciją iš širdies. Vėliau, VMTI IMC iš sveikų donorų kaulų čiulpų mėginių išskirs MKL, charakterizuojamos ir nukleofekcijos būdu joms bus įsodinamos HCN2 geną turinčios plazmidės. Ląstelės su klonuotu HCN2 genu bus užsėjamos ant projekto partnerio KTU pagamintų mikrokarkasų. Elektrinį laidumą ir fiziologinį funkcionalumą in vitro bendradarbiaudami įvertins projekto partneriai VMTI IMC bei LSMU. Vėliau LSMU atliks ikiklinikinikinius bandymus su gyvūnais, siekiant implantuoti sukurtą biologinį stimuliatorių į širdį. Tikimasi, jog šis tyrimas prisidės sukuriant naują gydymo metodą ir, pritaikius jį žmogui, padės gydyti įvairias ligas. Taip pat projekto metu bus sprendžiamos tikslinės grupės problemos, susijusios su kompetencijų ugdymu, verslumo skatinimu – t. y. įgūdžiais kurių trūksta KTU, LSMU, IMC mokslininkams ir darbuotojams, atsakingiems už technologijų perdavimą. Projektas įgyvendinamas su dviem partneriais – KTU ir VMTI IMC, kurių partnerystė būtina mokslinio tyrimo vykdymui ir numatytų rezultatų pasiekimui: KTU sukurs biologinio širdies stimuliatoriaus mikrokarkasą, kuris sulaikys kamieninių ląstelių (MKL) migraciją iš širdies, VMTI IMC vykdys in vitro tyrimus: MKL išskyrimą bei charakterizavimą, geno įsodinimą, karkaso suderinamumo su genetiškai paveiktų MKL kultūromis vertinimą, transfekuotų MKL kultūrų paruošimo ir auginimo karkasuose protokolų, biologinio širdies stimuliatoriaus efektyvumo eksperimentinio testavimo veiklas. LSMU bus atsakingas už projekto koordinavimą, tarpląstelinių ryšių tyrimus ir vertinimą, širdies stimuliatorių implantavimą ir gyvūnų priežiūrą. Už bendrus projekto reikalus bei už bendravimą su trečiosiomis šalimis atsakingas LSMU. Dėl pakankamai autonomiškų veiklų Projekto administravimo grupes sudarytų kiekviena iš projekte dalyvaujančių institucijų.