Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius neuronų aktyvumo moduliacijos metodus

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius neuronų aktyvumo moduliacijos metodus

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-059

Projekto trukmė: 2012-10-01 / 2015-09-30, projektas pratęstas iki 2015-11-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneris:

Bendra projekto vertė: 405 236,33 Eur

Santrauka: Biomedicinos mokslai yra nepaprastai svarbūs strateginei valstybės plėtrai, ugdant sveiką visuomenę bei tokiu būdu skatinant valstybės ekonominį ir socialinį augimą. Šiame kontekste LSMU, būdama didžiausia šalyje specializuota sveikatos specialistus rengiančia ir susijusius mokslinius tyrimus vykdančia institucija, kartu su mokslinio tyrimo vadove dr. Tatiana Tkatch teikia projektą „Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius neuronų aktyvumo moduliacijos metodus“ , tokiu būdu pritraukiant aukšto tarptautinio lygio užsienio mokslininkę į Lietuvos tyrimų erdvę. Projektas
susijęs su neurodegeneratyvinėmis ligomis, kurios yra pagrindinė pagyvenusių žmonių sumažėjusio veiksnumo priežastis išsivysčiusiose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Šiandien tokios ligos, kaip Alzheimeris ir Parkinsonas, nėra visiškai išgydomos, todėl papildomos žinios apie kognityvinius procesus, kuriuos tokios ligos paveikia, gali pagerinti tokių pacientų gyvenimą. Projektu siekiama ne tik geriau pažinti tokius kognityvinius procesus, bet ir įdiegti naujas tyrimų technologijas Lietuvoje, leidžiančias efektyviau tirti šiuos procesus. Projekte, naudojant genetinius metodus, bus tiriami dėmesio mechanizmai, kuriuos susilpnina Alzheimerio liga. Tam bus panaudotas neseniai rastas optiniame tektume (OT) vieno dėmesio mechanizmas, ‘laimėtojas-paima-viską’, neuroninis analogas. Toks mechanizmas padeda atsirinkti iš dviejų stimulų svarbesnijį, o antrojo stimulo signalas yra nusilpninamas. Tyrimai rodo, kad būtent tokį pasirinkimą sunkiai vykdo Alzheimerio ligoniai. Bus panaudoti du, susidūrimą imituojantys regos stimulai, kad būtų stebimas ‘laimėtojas-paima-viską’ reiškinys VK neuronuose. Tokiu būdu bus ištirti šio reiškinio ląsteliniai ir vietinių tinklų mechanizmai panaudojant virusų pagalba sukeltų neuronų elektrinės veiklos nuslopinimą. Šio projekto rezultatai bus itin vertinti ir ženkliai prisidės prie Lietuvos MTEP veiklos stiprinimo.