EIT Health Lietuva renginių ciklas atskleidė sveikatos duomenų antrinio panaudojimo potencialą

2023-07-17
< Grįžti

Duomenys tapo vertingu ištekliumi, galinčiu sukelti reikšmingų permainų įvairiuose sektoriuose, tarp kitų – ir sveikatos srityje. Veiksmingai naudojami sveikatos duomenys gali pagerinti visos sveikatos priežiūros srities kokybę ir efektyvumą.

Atsižvelgdama į sveikatos duomenų svarbą, Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) sveikatos srities bendruomenė EIT Health Lietuva, koordinuojama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU) atstovų, birželio mėnesį inicijavo renginių, kuriuose siekė atskleisti antrinių duomenų potencialą ir gilinosi į jų panaudojimo galimybes.

Duomenų prieinamumas ir antrinio panaudojimo iššūkiai

Renginių ciklas prasidėjo birželio pradžioje istoriniame LSMU Emanuelio Levino centre, kuriame įvairių sričių ekspertai sugrįžo prie sveikatos duomenų prieinamumo ir antrinio panaudojimo problemų.

Jau tradicija tapusiame renginyje „Morning Health Talks“, kurio šiųmetė tema „Prieiga prie duomenų. Duomenų bendrinimo iniciatyvos sveikatos priežiūros srityje“ (ang. Access to Data. Sharing Is Caring – Data Sharing Initiatives in Healthcare), pranešėjai ir diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį į mūsų šalies aktualijas.

Gilintasi, kokių sprendimų reikia Lietuvai Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo kontekste, kokių bendradarbiavimo galimybių šis teisinis reglamentas atveria startuoliams ir įmonėms, pristatytos ir kitų šalių pažangios sveikatos duomenų iniciatyvos. Sutarta, kad sprendžiant sveikatos duomenų prieinamumo ir antrinio panaudojimo iššūkius, būtinos tolesnės diskusijos, į jas įtraukiant ir pačius įstatyminių sprendimų priėmėjus.

Reikėtų aktyvesnio suinteresuotų šalių įsitraukimo

„Morning Health Talks“ tapo puikia įžanga ir kitam, šįkart interneto erdvėje vykusiam pokalbiui „DIGIPRO Health: Antrinių sveikatos duomenų vertė“, kuriame buvo plėtojama antrinio sveikatos duomenų panaudojimo tema.

Utrechto universitete studijuojantis doktorantūroje klinikinis farmakologas, Gydytojų klinikinių farmakologų asociacijos valdybos prezidentas Tomas Lasys išsamiai pristatė galimas antrinių sveikatos duomenų panaudojimo sferas ir aiškiai apibrėžė vertę, kurią jie gali sukurti Lietuvos sveikatos sistemai. T. Lasys išskyrė keturias kryptis, kurioms antrinių sveikatos duomenų panaudojimas galėtų padaryti reikšmingą įtaką: sveikatos sistemos optimizavimas, geresnė pacientų kelionė (ang. Patient Journey), aiškesnis pacientų ir sveikatos sektoriaus bendradarbiavimas bei sveikatos srities inovacijų skatinimas.

Kadangi seminaro pranešėjas dirba Utrechto universitete, jam artimesnė mokslinė veikla, tad jis pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis, kaip ir kokiose sveikatos srityse Lietuva galėtų panaudoti antrinius sveikatos duomenis mokslinėje veikloje. T. Lasio manymu, Lietuva yra gerame kelyje, tik galėtų drąsiau ir aktyviau naudoti jau atvertus antrinius sveikatos duomenis, proveržis įvyktų, jei suinteresuotos šalys energingiau įsitrauktų ir bendradarbiautų.

Praktinis žvilgsnis į sveikatos duomenų panaudojimo galimybes

Sveikatos srities bendruomenės EIT Health Lietuva atstovai pakvietė į trijų dienų praktinį seminarą, kuriame buvo pristatomi sveikatos duomenų generavimo, apdorojimo, gavimo metodai bei kitų šalių geroji patirtis.

Seminaras prasidėjo įtraukiančia ir informatyvia paskaita „DIGIPRO Health: Sveikatos duomenų galia: realaus pasaulio įžvalgos iš Utrechto universiteto“ (ang. DIGIPRO Health: The power of health data: real-world insights from Utrecht University), kurią vedė svečias iš Utrechto universiteto Patrick Souverein. Svečias parodė galimus duomenų naudojimo sprendimus ir veiksmingas strategijas, leidžiančias spręsti iškylančius iššūkius bei apžvelgė sveikatos duomenų ateitį.

Kitas dvi dienas dalyviai patys aktyviai įsitraukė į komandinį darbą kurdami duomenimis grįstus projektus. Tai buvo puikus pavyzdys, kaip bendradarbiavimas ir atviras keitimasis žiniomis gali atnešti sėkmę. Po šių praktinių seminarų susiformavo komandos bei gimė naujos idėjos, kurias organizatoriai skatina plėtoti toliau.

Nuo duomenų iki atradimų

Renginių ciklą užbaigė internetinis seminaras „DIGIPRO Health: Internetinės sveikatos bendruomenės: žinių monetizavimo sėkmės atvejis“, kurio pranešėja KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė, Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupės tyrėja Vestina Vainauskienė pasakojo apie internetines sveikatos bendruomenes, ten slypinčias žinias ir duomenis, bei jų monetizavimo galimybes.

Besispecializuojanti pacientų įgalinimo per skaitmenines technologijas temoje pranešėja kviečia nenuvertinti internetinių sveikatos bendruomenių, bet išanalizuoti juose pateikiamą informaciją, sukauptas žinias bei duomenis paversti inovatyviais sprendimais, kurie neabejotinai gali padaryti reikšmingų pokyčių sveikatos srityje. Tad pasitelkus efektyvius vadybinius sprendimus, orientuotus į pacientus ir pasisėmus patirties iš seminaro metu pristatyto sėkmės atvejo ir Lietuvoje būtų sėkmingai įveiklintos interneto bendruomenės.

Susidomėjimas antriniais sveikatos duomenimis – didelis

„Akivaizdu, kad antrinių duomenų panaudojimo tema yra aktuali ir savalaikė, kadangi  sulaukė itin didelio susidomėjimo. Nuotolinis renginys, kuriame Utrechto universiteto atstovas Tomas Lasys kalbėjo apie Antrinių sveikatos duomenų vertę, sutraukė didesnę nei 300 žmonių auditoriją. O į praktinius DIGIPRO Health seminarus teko uždaryti registraciją ankščiau laiko, nes norinčių dalyvauti buvo kelis kart daugiau nei tikėjomės. Tad džiaugiamės, kad palaikomi  Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) galime organizuoti tokius renginių ciklus, kur ne tik kalbame apie  antrinių sveikatos duomenų naudojimo būtinumą, bet ir rodome, kaip  praktiškai juos galima panaudoti.“ – teigė atstovai.

Sparčiai besivystančios medicinos technologijos lems, kad sveikatos duomenų panaudojimas ateityje taps dar aktualesnis, tad labai svarbu, jog visuomenė (tiek sveikatos priežiūros darbuotojai, politikos formuotojai, duomenų analitikai ir pacientai bei verslininkai) suprastų sveikatos duomenų vertę, gebėtų juos tikslingai, etiškai naudoti  ir kurtų ilgalaikę vertę sveikatos sričiai.

„Norint pasiekti šiuos tikslus, svarbiausia bendradarbiauti ir suinteresuotoms šalims sutarti dėl bendrų tikslų, imti ir daryti pokyčius. Tad savo renginiais siekiame paskatinti aktyviau veikti suinteresuotas šalis.“ – kalbėjo EIT Health Lietuva atstovai.

Renginių ciklą, skirtą gilintis į sveikatos duomenų antrinį panaudojimą organizavo Europos inovacijų ir technologijų instituto sveikatos srities bendruomenė EIT Health, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu, LSMUL Kauno klinikomis bei Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA), Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūra.