Keičiasi kvalifikaciniai dėstytojų ir mokslo darbuotojų reikalavimai: pasirengimui – 3 metai

2022-12-08
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojų ir mokslo darbuotojų dėmesiui: kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų tvarkoje – esminiai pokyčiai, tačiau laiko jiems pasirengti – pakaks.

Lapkričio 24 d. LSMU senato posėdyje buvo patvirtinta papildyta ir nauja redakcija išdėstyta LSMU Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka (toliau tekste – Tvarka).

LSMU prorektorė mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė pabrėžė: dėstytojai ir mokslo darbuotojai tikrai turės pakankamai laiko pasirengti pakitusiai Tvarkai, nes naujieji kvalifikaciniai reikalavimai įsigalios nuo 2025 m. gruodžio 1 d.

Naujojoje Tvarkoje – keletas svarbių pokyčių.

„Pirmasis svarbus pokytis – jog esmingai keičiasi dalyvavimo rengiant mokslininkus samprata. Dalyvavimas mokslininkų rengime reikš vadovavimą doktorantui arba doktorantūros stažuotojui, doktoranto ar eksternu apgynusio disertanto konsultavimas.

Šiuo metu konkursai stoti į doktorantūrą – dideli, vadovų skaičius – ribotas, tad  skatiname rengti daktaro disertacijas ir jas ginti eksternu“, – paaiškino prorektorė.

Kitas naujų kvalifikacinių reikalavimų ypatumas – jog bus vertinamos tiktai publikacijos, paskelbtos žurnaluose su citavimo indeksu. Šis reikalavimas galios dirbantiems gamtos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų bei žemės ūkio mokslų srityse.

Taip pat, atsižvelgiant į Universiteto strategines plėtros gaires 2022-2026 metams, atsirado nauji reikalavimai, atspindintys akademinį tarptautiškumą, kuris apima tiek studijas, tiek ir mokslinę veiklą.

Pastarąjį kartą kvalifikaciniai ir atestacijos reikalavimai Universitete buvo peržiūrėti 2018 m. ir naujieji reikalavimai pradėjo galioti nuo 2021 m. sausio 1d. Jie galios iki pat 2025 m. gruodžio 1 d.