Priėmimas į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas, skirstomas LMT konkurso būdu

2024-07-08
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas skelbia konkursą į gamtos mokslų srities biologijos mokslo krypties, medicinos ir sveikatos mokslų srities medicinos, farmacijos, odontologijos ir slaugos mokslų krypčių, žemės ūkio mokslų srities veterinarijos mokslo krypties valstybės finansuojamas doktorantūros studijų vietas, skirstomas konkurso būdu.

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Pagrindiniai konkurso kriterijai – magistrantūros arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai; skelbti mokslo straipsniai ar referatas, jei nėra paskelbtų recenzuojamų mokslo straipsnių; mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas ir motyvacija; mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims.

Dokumentai – prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymas, magistro ar jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedų kopijos, specializuotos medicinos praktikos licencijos kopija, dviejų mokslininkų (padalinio vadovo, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti, ir doktorantūros vadovo) rekomendacijos, bibliografijos sąrašas ir mokslo straipsnių kopijos (jeigu tokių nėra – mokslinis referatas), patvirtinimas apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką (40 Eur), doktorantūros (mokslinio) vadovo sutikimas, vadovo mokslinės veiklos charakteristika ir vadovo publikacijų sąrašas – priimami 2024 m. liepos 8 d. – rugsėjo 17 d. bei papildoma informacija teikiama LSMU Mokslo centre, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., Kaunas, tel. 327276, 327277.

Detalesnė informacija apie priėmimą skelbiama Universiteto interneto puslapyje čia.