Kviečiame dalyvauti konkurse vardinėms stipendijoms gauti

2022-11-11
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų, pradedant trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2022 m. lapkričio 30 d., 17 val., LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).

Prašymo formos nuoroda.

  • Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje (pažymas apie veiklą galima gauti iš savo organizacijų/centrų vadovų) ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  • Aktyvų savanorišką dalyvavimą Universiteto tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, Universiteto žinomumo užsienyje didinimo nuolatinėse veiklose pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus (pateikti sertifikatus, pažymėjimus, Tarptautinių ryšių ir studijų centro rekomendacijas ir kt. pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus už 2021/2022 m.m. pavasario semestrą), (pretenduojantiems gauti LSMU vardinę stipendiją už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą arba „Vitafarma“ vardinę stipendiją);
  • Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus.

Pažymos apie bendrą studijų vidurkį prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikusiems studentams bus užsakomos centralizuotai (patiems studentams kreiptis į dekanatus dėl šių pažymų išdavimo nereikia).

Pastaba.

1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.

2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2022/2023 m.m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštais info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt  

Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +37065603500 arba rašyti į LSMU SA Facebook paskyrą.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorę el. paštu info@lsmusa.lt, telefonu +37065603500 arba +37068141537.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžiai vyks 2022 m. gruodžio 6 d. ir 8 d., nuo 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), Rektorato posėdžių salėje.

Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Apie paskirtą pokalbio datą ir laiką prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikę studentai bus informuoti el. paštu.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. LSMU vardinė stipendija už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą (studentams, aktyviai įsitraukusiems ir pasiekusiems didelių rezultatų LSMU tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, taip pat LSMU žinomumo užsienyje didinimo srityse);

2. „Vitafarma“ vardinė stipendija(studentams už akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą, didinant LSMU tarptautiškumą, daugiakultūrės aplinkos kūrimą, LSMU žinomumą užsienyje);

3. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

4. Prof. Juozo Kupčinsko (Medicinos fakulteto Medicinos studijų programos 3-6 kurso studentui);

5. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto studentui ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentui);

6. Juozo Oleko (Medicinos fakulteto studentui);

7. „Camelia“ vardinė stipendija (Farmacijos fakulteto Farmacijos programos studentams);

8. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);

9. UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ ne žemesnio kaip 3 kurso studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės technologijos“) studentui);

10. AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūno ir žmogaus sąveika“ (iki 2018 m. „Gyvūnų mokslas“) studentui).

Prof. Kęstutis Petrikonis

Prorektorius studijoms

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas