Kviečiame studentus su negalia teikti paraiškas finansinei paramai gauti

2022-09-02
< Grįžti

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu, nuo 2006 m. teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinė pagalba teikiama neįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą, t. y. nebaigusiems atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį) pagal:

● pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

● pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

● pagal profesinių studijų programą;

● pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

● pagal trumpųjų studijų programą.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – 112,92 Eur);

2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per semestrą – 147,20 Eur).

Studentai su negalia, norintys gauti finansinę paramą, iki 2022 m. rugsėjo 18 d. (imtinai) turi pateikti šiuos dokumentus:

● užpildytą prašymą;

● neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

● asmens dokumento kopiją.

Dokumentus prašome siųsti Studijų centro vyresniajai specialistei Skirmantei Deksnytei el. paštu: skirmante.deksnyte@lsmu.lt