Kviečiame teikti siūlymus LSMU Savianalizės suvestinės projektui

2022-12-06
< Grįžti

Gerbiamieji Universiteto bendruomenės nariai,

Praėjo jau aštuoneri metai, kai Studijų kokybės vertinimo centras pastarąjį kartą akreditavo Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (toliau – LSMU, Universitetas). Tai įvyko praėjus ilgą ir sudėtingą išorinio Universiteto veiklos vertinimo procesą.

Rengiantis naujam išoriniam Universiteto veiklos vertimui, mūsų visų laukia svarbus etapas: parengti ir aptarti Universiteto savianalizės suvestinę.

Universiteto savianalizė – sudėtinė kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Ji turi atskleisti pagrindinių Universiteto veiklų analizę bei jų tobulinimo perspektyvą. Labai svarbu šiame dokumente išryškinti ir atskleisti Universiteto savitumą.

Universiteto veikla savianalizės suvestinėje aptariama taip, kaip ir bus vertinama – pagal 4 vertinamąsias sritis:

  • valdymas;
  • kokybės užtikrinimas;
  • studijų ir mokslo (meno) veikla;
  • poveikis regionų ir visos šalies raidai.

Pastarieji Universiteto veiklos metai buvo intensyvaus darbo ir didelių laimėjimų metai. Sėkmingai įvykdėme 2017–2021 m. strateginės plėtros gairėse numatytus strateginius tikslus ir pradėjome naują, ambicingą 2022–2026 m. veiklos etapą. 

Universitetas patrauklus stojantiesiems, tarptautinėje erdvėje tapo pripažintu sveikatos mokslų lyderiu, QS reitingavimo sistemoje pateko tarp 29 proc. geriausiųjų regiono aukštųjų mokyklų.

Universiteto savianalizės suvestinė – puiki proga pamatyti ir tai, kiek daug pasiekta, ir tai, ką turėtume tobulinti.

Laukiame pastabų ir siūlymų pirmajam Projekto variantui iki 2022 m. gruodžio 22 d.

Darbo grupė savianalizei atlikti ir savianalizės suvestinės projektui parengti