Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms

2022-08-10
< Grįžti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms.

Galimi pareiškėjai – doktorantūros teisę turinti mokslo ir studijų institucija – viena ar kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija arba įmone, vykdančia mokslo krypties, kurioje teikiama paraiška, aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus.

Doktorantūros tema – Paraišką teikianti institucija gali:

1. Siūlyti savo doktorantūros temą;

2. Pasirinkti doktorantūros temą iš Tarybos pirmininko patvirtintų vykdytinų doktorantūros temų sąrašo. Sąrašas paskelbtas Lietuvos mokslo tarybos svetainėje  (https://www.lmt.lt/lt/doclib/2exnscx26fxcymwg68ba1zp3s8enknx7) ir paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje. Pasirinkus temą iš sąrašo, ekspertinio vertinimo metu skirta paraiškos įverčių suma bus padidinta 20 procentų.

Paraiškų teikimo sąlygos:

1. Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt.

2. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

2.1. Paraišką teikiančios institucijos raštas dėl doktorantūros vykdymo užtikrinimo.

2.2. Jei paraiška teikiama su doktorantūros teisės neturinčia institucija:

2.2.1. doktorantūros teisės neturinčioje institucijoje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų (neįskaitant kandidato į doktoranto vadovus), kurie galėtų dalyvauti vykdant doktorantūrą, sąrašas kartu su kiekvieno iš jų gyvenimo aprašymais (CV) ir mokslo (meno) publikacijų, MTEP darbų nuo 2017 metų sąrašais.

2.3. Jei paraiška teikiama su įmone:

2.3.1. informacija apie įmonės išlaidas į MTEP nuo 2020 metų;

2.3.2. įmonės pagrindinių MTEP darbų nuo 2020 metų sąrašas.

2.4. Doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės sutikimas vykdyti doktorantūrą kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija (kai paraišką kartu pateikia doktorantūros teisės neturinti institucija ar įmonė).

3. Asmuo kandidatu į doktoranto vadovus gali būti nurodytas ne daugiau kaip dviejose paraiškose – vienoje kaip kandidatas mokslo doktoranto vadovus, kitoje – kaip kandidatas į meno projekto tiriamosios ar kūrybinės dalies doktoranto vadovus.

Doktorantus į konkurso būdu paskirtas doktorantūros vietas priims doktorantūros teisę turinčios institucijos, jų doktorantūros reglamentuose nustatyta tvarka.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 26 d. 24 val. Daugiau informacijos galima rasti: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-669.