Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veikla įvertinta teigiamai

2023-10-02
< Grįžti

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) atliko  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) veiklos išorinį vertinimą. SKVC pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė parengė LSMU veiklos vertinimo išvadas LSMU veiklą įvertindama teigiamai.

LSMU veikla vertinta pagal keturias vertinamąsias sritis: Valdymas įvertintas labai gerai; Kokybės užtikrinimas – gerai; Studijų ir mokslo  veikla – labai gerai,  Poveikis regionų ir visos šalies raidai – labai gerai.

Remdamasis išorinio vertinimo išvadomis ir atsižvelgęs į Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos rekomendaciją, SKVC priėmė sprendimą LSMU veiklą įvertinti teigiamai. Teigiamas veiklos vertinimas užtikrina Universiteto akreditaciją 7 metams.

Universitetą vertinusi tarptautinių ekspertų grupė nustatė 8 gerosios praktikos pavyzdžius ir pateikė 12 rekomendacijų veiklai tobulinti.

2023 m. LSMU veiklos vertinimo išvadas ir rekomendacijas galima rasti čia: NUORODA.