LSMU rektorius priėmė Kazachstano nacionalinės mokslų akademijos delegaciją

2023-09-25
< Grįžti

Rugsėjo 21 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) lankėsi Kazachstano nacionalinės mokslų akademijos (KNMA) delegacija: KNMA prezidentė prof. Kunsulu Zakarya ir KNMA viceprezidentė dr. Lyazzat Yeraliyeva.

Svečius priėmė LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis, Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė, Tarptautinių ryšių ir studijų centro prodekanas dr. Alvidas Šarlauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų direktorius medicinai ir slaugai prof. Kęstutis Stašaitis.

Kazachstano delegacijos tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes tarp LSMU ir Kazachstano nacionalinės mokslų akademijos (KNMA) prie Kazachstano Respublikos Prezidento.

KNMA prezidentė, žymi mokslininkė, biologijos mokslų daktarė prof. Z. Kunsulu, pabrėžė, kad LSMU – itin vertingas ir gerbiamas partneris Kazachastane, abiejų šalių mokslininkus sieja ilgamečiai ryšiai.

LSMU rektorius, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas akademikas Rimantas Benetis – Kazachstano Respublikos garbės profesorius, šios šalies ligoninėse atlikęs daugybę operacijų. Universitete studijuoja iš Kazachstano atvykusių studentų, LSMU aktyviai bendradarbiauja su keliolika šios šalies mokslo ir studijų institucijų bei ligoninių.

Augantis Kazachstano mokslo potencialas

Garbi viešnia prof. Z. Kunsulu  pasakojo, kad aukšto lygio mokslo tyrimams ir jų rezultatų praktiniam taikymui Kazachastane šiuo metu skiriamas padidintas šalies prezidento dėmesys. KNMA prezidentė pristatė pagrindines permainas šioje srityje.

Iš kairės: KNMA prezidentė prof. Kunsulu Zakarya ir KNMA viceprezidentė dr. Lyazzat Yeraliyeva.

Tiek KNMA, tiek ir pernai įkurta Nacionalinė mokslo ir inovacijų taryba atskaitinga tiesiogiai šalies prezidentui, kuriama naujų programų ir teisės aktų, didinamas perspektyvių mokslo tiriamųjų programų ir projektų finansavimas, skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas.

KNMA siekia visapusiškai skatinti mokslo plėtrą, vykdyti svarbiausius ir perspektyviausius mokslinius tyrimus, diegti mokslo ir technikos naujoves, taikyti jas šalies ekonomikoje, telkti mokslininkus siekiant užtikrinti Kazachstano ekonominę, socialinę, valstybinę, teisinę ir kultūrinę raidą.

Kadangi Kazachstane gausu vertingų naudingųjų iškasenų, šiuo metu spartinami šios srities mokslo tyrimai, siekiama pritraukti investitorių mokslo rezultatų komercinimui. Prie šalies universitetų atidaromi užsienio aukštųjų mokyklų filialai. Greta jau ketvirtį amžiaus plėtojamos programos „Bolašak“, teikiančios stipendijas užsienio aukštosiose mokyklose studijuojantiems studentams ir doktorantams, pradėta podoktorantūros stažuočių finansavimo programa, numatanti 500 grantų jaunųjų mokslininkų stažuotėms.

Pristatė didžiules LSMU galimybes

LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis, prof. K.Stašaitis ir prof. I. Ulozienė
Iš kairės: LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis, prof. Kęstutis Stašaitis ir prof. Ingrida Ulozienė.

Susitikimo metu LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis, prof. I. Ulozienė ir prof. K. Stašaitis pristatė LSMU veiklą ir didžiulį potencialą mokslo, studijų bei klinikinės praktikos srityse.

Pasak LSMU rektoriaus prof. R. Benečio, mokslo plėtra – prioritetinė LSMU veiklos sritis, tad augančios bendradarbiavimo galimybės – aktualios ir įdomios. Rektorius priminė, jog kardiologijos moksliniai tyrimai ir klinikinė praktika LSMU – tradiciškai itin stiprios ir tebeplėtojamos sritys, akcentavo Universiteto lyderystę nuo pat jauniausio amžiaus ugdant sveiką asmenybę.  

LSMU kaip šalyje ir tarptautiniu mastu žinomo mokslo centro veiklą išsamiai pristačiusi prof. I. Ulozienė pasidžiaugė ir naujausia aktualija: LSMU mokslo veiklą pagal kryptis vertinusių tarptautinių ekspertų išvados – itin palankios.

Pristatydamas universitetinės ligoninės galimybes, prof. K. Stašaitis pabrėžė, kad Kauno klinikose plėtojama itin plataus spektro daugybės krypčių klinikinė ir mokslinė veikla – nuo šeimos medicinos iki molekulinės, genetinės ir branduolinės medicinos.

Susitikimo metu numatyta konkrečias bendradarbiavimo galimybes detalizuoti darbo grupėse, aptartos atsakomojo vizito į Kazachstaną galimybės.

Toliau vizito Universitete metu Kazachstano mokslų akademijos atstovės, lydimos direktoriaus medicinai ir slaugai prof. K. Stašaičio, lankėsi Kauno klinikose: apžiūrėjo Gama peilį, apsilankė Kauno klinikų Vaikų ligų skyriuje, Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje, Laboratorinės medicinos klinikoje, Skubiosios pagalbos skyriuje, Radiologinės klinikos Branduolinės medicinos skyriuje, taip pat susitiko su LSMU studijuojančiais studentais iš Kazachstano.