LSMU Veterinarijos fakultetui antrąjį kartą suteikta tarptautinė EAEVE akreditacija

2022-06-30
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos fakulteto (VF) Veterinarinės medicinos studijų programai 2022 m. birželio 08 d. suteikta autoritetingos Europos veterinarijos universitetus vienijančios asociacijos (EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education) akreditacija.Programą 2022 m. vasario 28 – kovo 04 d. vertino EAEVE ekspertų grupė, o Europos veterinarijos studijų komitetas (ECOVE) šį sprendimą patvirtino ir akreditavo LSMU Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programą maksimaliam – 7-erių metų laikotarpiui.
EAEVE akreditacija yra ypatingai svarbi ir reikšminga Universitetui, Veterinarijos fakultetui ir ypač – Veterinarinės medicinos programos studentams.

Akreditavo itin autoritetinga organizacija

Universitete rengiamos naujos gyvūnų sveikatos priežiūros ir gerovės ekspertų kartos, turėsiančios nukreipti veterinarijos gydytojo profesiją į tvaresnę ateitį, visuomenės, technologinius ir aplinkos pokyčius, ugdyti profesinę kultūrą, kuri prisitaiko prie pokyčių, įkvėpta naujovėmis, kuria verslų mąstymą ir kartu išlaiko gilias veterinarijos mokslo tradicijas.
Veterinarijos studijų gaires ir pasiruošimo pokyčiams toną Europoje diktuoja EAEVE, kuri buvo įkurta 1988 m. Paryžiuje, o nuo 2007 m. jos būstinė yra Vienoje, Austrijoje.
Tai vienintelė profesinė asociacija Europoje, kurią yra akreditavusi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija (ENQA), už ilgalaikį ypač nuoseklaus veterinarijos studijų Europoje ir pasaulyje tobulėjimo skatinimą. EAEVE yra įtraukta ir į Tarptautinį Europos patikimai veikiančių kokybės agentūrų registrą (EQAR).
Veikdama kaip ne pelno organizacija ir glaudžiai bendradarbiaudama su savo pagrindine suinteresuotąja šalimi, Europos veterinarijos gydytojų federacija (FVE), Tarptautine veterinarijos studentų asociacija (IVSA) ir kitomis partnerių organizacijomis, EAEVE yra vienintelė akreditavimo agentūra, vykdanti tarptautinį Veterinarijos studijų akreditavimą Europoje.
Jos ekspertai vertina, moko ir skatina veterinarijos gydytojus rengiančius universitetus plėtoti, tobulinti ir harmonizuoti veterinarijos gydytojų rengimo kokybę, jos standartus, vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG15) , o ypač svarų dėmesį asociacija teikia kokybiškam klinikinių studijų įgyvendinimui.

Žingsniai įvertinimo link – svarūs ir nuoseklūs

EAEVE narystė yra savanoriška ir šiuo metu jungia daugiau nei 100 veterinarijos fakultetų iš daugiau nei 30 pasaulio šalių, įskaitant 80 fakultetų iš 24 Europos Sąjungos šalių narių.
EAEVE taikoma veterinarijos programų vertinimo sistema užtikrina visuomenę, kad ši galėtų pasitikėti akredituotame veterinarijos fakultete/universitete parengtais veterinarijos gydytojais ir jų teikiamomis paslaugomis bei užtikrina studentus, kad jų studijų kokybė atitinka veterinarijos gydytojų rengimo aukščiausius standartus.
LSMU Veterinarijos fakultetas tikruoju EAEVE nariu tapo 2000 m. ir pirmąjį kartą buvo akredituotas 2019 m. Iki tol Fakultetui teko nueiti ilgą kelią, atnaujinti infrastruktūrą, įsigyti modernios klinikinės ir laboratorinės įrangos, įdiegti biosaugos kultūrą, įkurti veterinarinės medicinos simuliacijos centrą, atlikti daug kitų kokybę garantuojančių veiklų.
Jau antroji tarptautinė Veterinarinės medicinos programos akreditacija įrodė, kad vedinas bendrais LSMU siekiais, investicijomis ir darbais, Veterinarijos fakultetas eina pažangos keliu.
Iš tarptautinių ekspertų – pagyrimai
Ekspertai pažymėjo daug veterinarinės medicinos studijų kokybę garantuojančių veiksnių, įgyvendinamų Fakultete, išskirdami tai, kad užtikrinamas glaudus darbuotojų ir studentų bendradarbiavimas, akademinė pagalba studentų studijų pažangai užtikrinti, tiesiogiai įgyvendinami studentų, absolventų ir darbdavių siūlymai ir rekomendacijos studijų kokybei gerinti, sunkumų patiriantys studentai gauna nepriekaištingą psichologinę pagalbą, puikiai įrengtos studijų patalpos, išskirtiniai infekcinių ligų ir neurologijos skyriai, puikiai įgyvendinamos maisto saugos ir higienos praktinės studijos, klinikinės kompetencijos vertinamos standartizuotu objektyviu klinikiniu egzaminu (OSCE) ir daug kitų pažangos veiksnių.
Universitetas, suprasdamas veterinarinės medicinos studijų svarbą ir kad kokybės užtikrinimo ciklas yra nenutrūkstantis procesas, toliau įgyvendina jau pradėtos naujosios Smulkiųjų gyvūnų ligoninės statybą, tęsia LSMU Praktinio mokymo bandymų centro infrastruktūros atnaujinimą ir, žinoma, studentų bei darbuotojų socialinių garantijų ir gerovės užtikrinimo plėtrą.

Veterinarinė medicina plečia įtaką pasauliniams procesams

Pastaroji veikla šiandien ypač akcentuojama tarptautiniame kontekste. Kasmet vykstančioje EAEVE generalinėje asamblėjoje antroji jos diena skiriama veterinarijos studijų kokybės užtikrinimo edukacinei programai. Programa skiriama tam periodui svarbiausiems veterinarijos studijų kokybės klausimams analizuoti, dalintis patirtimi.
Šių metų edukacijos programoje mokslinėmis įžvalgomis apie veterinarijos studentų psichinės sveikatos valdymą ir būdus išvengti baimių praktikos ir egzaminų metu, savęs neįvertinimo, nepasitikėjimo ar abejonių dėl priimto pasirinkimo bei mentorystę, mokymosi mokslo požiūriu, dalijosi Vienos (Austrija) ir Berno (Šveicarija) veterinarijos universitetų mokslininkai bei IVSA studentai.
Taip pat buvo aptariami iššūkiai, susiję su Vienos sveikatos ir Vienos gerovės koncepcijos žinių perdavimu, Vienos sveikatos tinklų kūrimu akademinėje bendruomenėje iškeliant klausimą – ar mes tą žinią perduodame deramai ir pakankamu spektru?
Atkreiptas dėmesys, kad Vienos sveikatos ir Vienos gerovės koncepcija turi apimti ne tik veterinarijos ir medicinos mokslus, bet ir tokias sritis, kaip socialiniai mokslai, maistas, žemės ūkis, ekonomika ir kt.
Žinoma, veterinarijos vaidmuo šiame kontekste išlieka pagrindinis, nes veterinarinė medicina išskirtinė savo turiniu ir aukštais kokybės reikalavimais. Tai integruotos profesinės studijos, kurių metu šalia magistro laipsnio įgyjama profesinė kvalifikacija.
Veterinarinė medicina plečia savo, kaip patikimo lyderio ir partnerio, įtaką saugant gyvūnų, žmonių ir planetos sveikatą. Veterinarijos gydytojai kuria nuolat tobulėjančius, naujoviškus mokymo modelius, pagrįstus kompetencijomis ir orientuotus į besimokantįjį, skatinančius mokymąsi visą gyvenimą ir palengvinančius naujų žinių bei įgūdžių įgijimą, veterinarinės sveikatos priežiūros, veterinarijos gydytojų vaidmens maisto gamyboje, mokymo ir mokymosi bei mokslinių tyrimų srityse.
Akreditacija ir narystė EAEVE LSMU Veterinarijos fakultetui ir absolventams atvėrė tarptautinį žinomumą ir pripažinimą, bendradarbiavimo galimybes bei skatina tolesnę Veterinarinės medicinos studijų programos pažangą.