Abdominalinė chirurgija

Tikslas – parengti  visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos gydytoją specialistą, turintį abdominalinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe. 

 

Programos valstybinis kodas
7330GX001
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
6 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Abdominalinės chirurgijos gydytojas

Programa yra taikomojo ir praktikinio pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti abdominalinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal abdominalinės chirurgijos specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti kvalifikuotą ir specializuotą medicinos pagalbą bei spręsti chirurginių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, dispanserizacijos ir ligonių reabilitacijos klausimus, teikti jiems psichologinę pagalbą, propaguoti sveiką gyvenseną, teikti sveikatos priežiūros paslaugas abdominalinės chirurgijos gydytojo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis

Apimtis kreditais 396

Darbo krūvis valandomis 10586

Kontaktinio darbo valandos 9266

Savarankiško darbo valandos 1320

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. dr. Mindaugas Kiudelis
Abdominalinės chirurgijos rezidentūros programos koordinatorius