Infekcinės ligos

Tikslas – parengti gydytoją specialistą, turintį infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją, įgijusį teorinių žinių, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų verstis infekcinių ligų gydytojo praktika, besidomintį mokslo naujovėmis ir siekiantį aukštesnės mokslinės kvalifikacijos.

Programos valstybinis kodas
7330GX016
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Infekcinių ligų gydytojas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal infekcinių ligų specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas infekcinių ligų gydytojo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 330
Darbo krūvis valandomis 8826
Kontaktinio darbo valandos 7726
Savarankiško darbo valandos 1100

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Doc. Daiva Vėlyvytė
Infekcinių ligų rezidentūros programos koordinatorė