Periodontologija

Tikslai:

  1. Paruošti visapusiškai išsilavinusį, atsakingą, iniciatyvų, savarankišką ir gebantį dirbti komandoje, besidomintį mokslo naujovėmis specialistą, mokantį sanuoti periodontą, išsaugant ir atstatant funkciją, estetiką ir suvokiantį burnos, kaip biomechaninių veiksmų sistemos, vientisumą. 
  2. Suteikti žinių ir suformuoti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo periodontologo specialybės kvalifikaciją. 
  3. Formuoti mokslinio darbo įgūdžius. 

 

Programos valstybinis kodas
7330GX062
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Odontologija
Studijų trukmė
3 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas periodontologas

Periodontologijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškasias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo periodontologo profesinę kvalifikaciją. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal periodontologijos specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas gydytojo periodontologo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 198
Darbo krūvis valandomis 5306
Kontaktinio darbo valandos 4646
Savarankiško darbo valandos 660

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. Nomeda Basevičienė
Periodontologijos rezidentūros programos koordinatorė