Vidaus ligos

Tikslas – parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, tačiau etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis vidaus ligų gydytoją, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje. Parengti gydytoją specialistą, turintį vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją, ir gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe.

 

Programos valstybinis kodas
7330GX057
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Vidaus ligų gydytojas

Vidaus ligų rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškasias vertybes, tobulinanti mokslinio – tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. Gydytojas, baigęs vidaus ligų rezidentūrą, gali ir sugeba atlikti vidaus organų, širdies ultragarsinius tyrimus. 

Gydytojas, baigęs vidaus ligų rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas vidaus ligų gydytojo normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 330
Darbo krūvis valandomis 8826
Kontaktinio darbo valandos 7726
Savarankiško darbo valandos 1100 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Doc. Laima Jankauskienė
Vidaus ligų rezidentūros programos koordinatorė