2014 metai
  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Kristina Škėmienė laimėjo III-ją  vietą LSMU Mokslo fondo konkurse „Metų doktorantas 2014”.
  • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojui dr. Adomui Bunevičiui  paskirta Lietuvos mokslo akademijos Jaunojo mokslininko stipendija.
  • NI Biochemijos laboratorijos vyresniajai mokslo darbuotojai prof. dr. Sonatai Trumbeckaitei įteiktas Berlin-Chemie prizas laimėjus I -ją vietą už stendinį pranešimą EAU Baltijos šalių konferencijoje, vykusioje 2014 m. gegužės 23-25 d., Vilniuje.
  • NI Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Paulina Vaitkienė laimėjo „Thermo Fisher Scientific“ piniginį prizą reagentams įsigyti už mokslinį tiriamąjį darbą, pristatytą tarptautinėje Lietuvos biochemikų draugijos konferencijoje „Biochemijos studijoms Lietuvoje – 50 metų“.
  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos, doktorantės Silvijos Jankevičiūtės darbas „Dangiško mėlio snaigė” atrinktas eksponuoti viešose erdvėse VĮ „Mokslas ir menas” organizuotame projekte „Art in Science”.