Neuromokslų institutas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) padalinys, kuriame atliekami tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių neuromokslų ir elgesio medicinos tematikos ilgalaikiai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, kuris sudaro sąlygas studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimui, rengia mokslininkus ir specialistus, dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Šiuo metu Institutas vykdo mokslo programą „Nervų sistemos ligų tyrimai bei klinikinių sprendimų tobulinimas“.

Neuromokslų institutas pagal savo kompetenciją nuo 2014 m. dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų neurochirurginių ligų centro veikloje, ir kartu su LSMUL KK Neurochirurgijos klinika, nuo 2016 m. gruodžio mėn. dalyvauja EK Europos referentinių tinklų suaugusių žmonių retų galvos smegenų navikų programos veikloje (EURACAN, European reference network for rare adult cancers (solid tumours), subgroup Brain tumours). Taip reikšmingais fundamentiniais tyrimais prisidedama prie retų ligų klinikinių sprendimų tobulinimo.

NI mokslininkai kartu su Lietuvos sergančiųjų galvos smegenų navikais ir jų globėjų draugija aktyviai dalyvauja paramos grupės sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems veikloje ir teikia mokslinę, informacinę ir psichologinę pagalbą.

istorija

LSMU Neuromokslų institutas įsteigtas 2011 m. liepos 1 d., reorganizavus LSMU Biomedicininių tyrimų institutą, kurio ištakos siekia 1957 m., kai buvo įkurta Elektroencefalografijos laboratorija.

LSMU Elgesio medicinos institutas įsteigtas 2012 m. gegužės 1 d., reorganizavus LSMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutą, kurio ištakos siekia 1969 m.

Nuo 2018 m. sausio 1 d., vykdant LSMU Tarybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. UT-1-12-2 “Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Elgesio medicinos ir Neuromokslų instituto sujungimo”, sujungti du institutai, naujajam reorganizuotam mokslo institutui paliekant pavadinimą – Neuromokslų institutas (Institutas, NI).

LSMU Biomedicininių tyrimų institutas įsteigtas 1992 metais Kauno medicinos instituto trečiosios Centrinės mokslinio tyrimo laboratorijos (CMTL) pagrindu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1385 patvirtino Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto Statutą, Švietimo ir mokslo ministerija 2003 m. lapkričio 26 d. perregistravo Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutą kaip biudžetinę valstybės mokslinių tyrimų įstaigą. Biomedicininių tyrimų institutas nuo 2006 m. įgijo Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų valdytojo statusą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. XI-440 „Dėl pritarimo Kauno medicinos universiteto dalyvavimui reorganizavime“ (Žin. 2009-10-20, Nr. 125-5374) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1733 „Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto, Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto reorganizavimo prijungimo prie Kauno medicinos universiteto būdu sąlygų aprašas“ (Žin. 2009-12-31 Nr. 157-7088), Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas nuo 2010 m. sausio 1 d. reorganizuotas prijungiant jį prie Kauno medicinos universiteto.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją ir įsteigus Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-973 „Dėl Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto patvirtinimo“ (Žin., 2010-07-10 Nr.81-4231)), Institutas vadinosi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Biomedicininių tyrimų institutas.

Nuo 2011 m. liepos 1 d., reorganizavus LSMU MA Biomedicininių tyrimų institutą (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 1-3 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūros pertvarkymo“), Institutas vadinasi LSMU Neuromokslų institutas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas (EMI) įsteigtas 2012 m. gegužės 1 d. reorganizavus LSMU MA Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutą, kurio ištakos siekia 1969 m., kai buvo patvirtinta mokslo tema „Naujo lipotropinio preparato „Atromid“ poveikio tyrimas ligoniams, sergantiems galvos smegenų kraujagyslių ateroskleroze Palangos kurorto sąlygomis“ (1969–1971) ir „Meteorologinių ir balneologinių Palangos kurorto faktorių poveikio tyrimas ligoniams su sutrikusia galvos smegenų kraujotaka“ (1969–1972) (nutarimas Nr.268, 1969-06-20), o kiek vėliau tema „Pravesti tyrimus, siekiant išaiškinti moksliškai pagrįstus reabilitacijos metodus su smegenų kraujotakos sutrikimais Palangos kurorto sąlygomis“ (nutarimas Nr.38, 1969-07-17). Daugiau informacijos apie EMI istoriją bei klimato poveikio tyrimus žmonių sveikatai rasite nuorodose.

Pagrindinė veiklos rūšis

gamtos mokslų (biologijos N010, biofizikos N011, biochemijos N004), medicinos ir sveikatos mokslų (medicinos M001, visuomenės sveikatos M004, slaugos M005), ir socialinių mokslų (psichologijos S006) sričių fundamentiniai tiriamieji ir klinikiniai darbai.

struktūra

Institute yra 9 laboratorijos, Palangos klinika, administracija ir ūkio bei paslaugų grupė. Institute šiuo metu dirba apie 160 darbuotojų, iš kurių 58 mokslo daktarai ir 15 mokslo tyrėjų, neturinčių (iš jų – 6 doktorantai) mokslo laipsnio.

Neuromokslų instituto Taryba

Tarybos sudėtis patvirtinta LSMU Rektoriaus
2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-263 ir
2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 2021-V-0621

Pirmininkė: Rima Naginienė, dr., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Neuromokslų instituto (NI) Toksikologijos laboratorijos mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė

Pavaduotoja: Vilmantė Borutaitė, prof. dr., NI Biochemijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė

SekretoriusKęstutis Skauminas, dr., NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vadovas

Nariai:

Adomas Bunevičius, dr., NI Elgesio medicinos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vadovas

Julius Burkauskas, dr., NI Palangos klinikos Kardiovaskulinės reabilitacijos skyriaus medicinos psichologas

Arūnas Germanavičius, prof., VU Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos profesorius

Silvija Jankevičiūtė, dr., NI Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja

Algimantas Kriščiukaitis, prof. dr., NI Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, laboratorijos vadovas

Rasa Liutkevičienė, dr., NI Oftalmologijos laboratorijos mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė

Vaidotas Marozas, prof., KTU Elektros ir elektronikos inžinerijos fakulteto Elektronikos inžinerijos katedros profesorius, Biomedicininės inžinerijos instituto direktorius

Daiva Rastenytė, prof. habil.dr., LSMU MA kanclerė, Neurologijos klinikos profesorė, klinikos vadovė

Rimantas Stakauskas, dr., LSMU Gyvūnų tyrimo centro vadovas

Gytis Svirskis, dr., NI Neurofiziologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vadovas

Arimantas Tamašauskas, prof. habil.dr., Neuromokslų instituto direktorius, LSMU Neurochirurgijos klinikos profesorius, klinikos vadovas

Rugilė Dragūnaitė, LSMU NI doktorantė

Evelina Grušauskienė, LSMU NI doktorantė

Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

Neuromokslų instituto Mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisija

 Patvirtinta LSMU Senato
2021 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 150-06

Pirmininkas – dr. Gytis Svirskis, LSMU Neuromokslų instituto Neurofiziologijos laboratorijos mokslo darbuotojas

Pavaduotoja – prof. dr. Vilmantė Borutaitė, LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja

Sekretorė – prof. dr. Ilona Sadauskienė, LSMU Neuromokslų instituto Molekulinės neurobiologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

Nariai:

dr. Aurelija Podlipskytė, LSMU Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

dr. Julius Liobikas, LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas

prof. dr. Liuda Šinkariova, VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros profesorė

prof. dr. Saulius Šatkauskas, VDU Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros profesorius

prof. dr. Vaidotas Marozas, KTU Elektros ir elektronikos inžinerijos fakulteto Elektronikos inžinerijos katedros profesorius, KTU Biomedicininės inžinerijos instituto direktorius

 Arvydas Strazdauskas, LSMU doktorantas

LSMU Neuromokslų institutas
Eivenių g. 4, Kaunas 50103, Lietuva
+370 37 302 951
Prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas
Neuromokslų instituto direktorius
Visi kontaktai