Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003

Projekto trukmė: 2010-03-03 / 2012-12-31, projektas pratęstas iki 2014-10-31

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 7 498 613,88 Eur

Santrauka:  Vilniaus universitetas (toliau – VU) kartu su partneriais (VU Onkologijos institutu – VU OI, Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru – FTMC, Vytauto Didžiojo universitetu – VDU, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu – LSMU, Vilniaus Gedimino technikos universitetu – VGTU, Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centru – IMC, Vilniaus kolegija – VK) ketina įgyvendinti projektą, kurio metu bus atnaujinta ir išplėtota projekto dalyvių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūra, įsigyta susijusi MTEP, laboratoriniams darbams naudojama įranga. Nauja įranga bus aprūpinta 15 mokomųjų, 10 mokslinių laboratorijų minėtose institucijose (viso bus nupirkti 47 įrangos komplektai). Projekto atsiradimą lėmė turima pasenusi ir nepakankama MTEP bazė, šiuolaikinių biotechnologijos ir biofarmacijos MTEP darbų, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis. Tikslinės grupės – pagrindiniai tokios infrastruktūros naudotojai: mokslininkai ir tyrėjai, dėstytojai, doktorantai, rezidentai, su projekto tematika susijusių studijų programų I, II pakopos studentai. Atnaujinus ir išplėtojus trūkstamą bazę (projekto įgyvendinimo metu ketinama vykdyti veiklas, susijusias su biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo ir studijų reikmėms skirtos šiuolaikinės laboratorinės įrangos įsigijimu), būtų sudarytos reikiamos sąlygos atlikti mokslinius darbus prioritetinėse biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo srityse, gerinti susijusių studijų kokybę. Projekto poveikis pirmiausia pasireikš geresnėmis biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo ir studijų sąlygomis, aktyvesne MTEP veikla prioritetinėse biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo srityse, glaudesniu mokslininkų bendradarbiavimu, moksliniais pasiekimais, kurie galėtų būti pritaikomi pramonėje kuriant naujus, aukštos pridėtinės vertės produktus, technologijas.