Biožymenų specifiškumo tyrimas karvių mastitų ankstyvajai diagnostikai bei gydymo efektyvumo vertinimui

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0128

Projekto pavadinimas: Biožymenų specifiškumo tyrimas karvių mastitų ankstyvajai diagnostikai bei gydymo efektyvumo vertinimui

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Ramūnas Antanaitis

Bendra projekto vertė: 2 949,47 Eur

 

 

Santrauka: Projekto tikslas – įvertinti biologinių žymenų specifiškumą karvių mastitų ankstyvajai diagnostikai bei gydymo efektyvumo vertinimui.

Remiantis minėtais kompiuterinės bandos valdymo programos (melžimo robotų) fiksuojamais dujų parametrais šios ligos diagnozės nustatymo dieną (pasireiškus klinikiniams požymiams); nustatyti ir įvertinti mastitus sukėlusių mikroorganizmų galimą tarpusavio ryšį su tiriamaisiais biologiniais žymenimis (elektrinis pieno laidumas, laktatdehidrogenazės (LDH) ir kiti), nustatyti mikroorganizmų jautrumą antimikrobinėms medžiagoms bei sudaryti gydymo schemą; nustatyti tirtų biožymenų  pokyčių specifiškumą taikant mastitų gydymą.

Siekiamas rezultatas:  bus nustatytas ir įvertintas biožymenų specifiškumas mastitų diagnostikai; įvertinta mastitų ankstyvosios diagnostikos (iki pasireiškiant simptomams) galimybė, vadovaujantis tirtais rodikliais; įvertintas mastitų sukėlėjų ir biožymenų galimas ryšys (pvz.: literatūroje minimas LDH ryšys su st. aureus, kraujo rodikliai ir kt.);  bus įvertinta tirtųjų biožymenų nauda mastitų gydymo efektyvumo vertinime.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“