Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-19-0001

Projekto pavadinimas: Branduolinių tyrimų centras (NRC)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-03-12 iki 2023-12-31

Projekto vadovas: prof. Donatas Vajauskas

Bendra projekto vertė:  2 943 309,88 Eur

Pagrindinis projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Kauno technologijos universitetas

SANTRAUKA

Projekto tikslas – sukurti infrastruktūrą, skirtą branduolinės medicinos ir biofarmacijos tyrimams vykdyti, kuri pagerintų ankstyvos onkologinių, kardiovaskuliarinių ir neurologinių ligų diagnostikos bei terapijos paslaugų prieinamumą Lietuvos gyventojams, efektyvintų ankstyvą onkologinių ligų diagnostiką ir prevenciją bei sutelkti Lietuvos mokslo potencialą, siekiant proveržio sveikatos technologijų ir medžiagų mokslo srityje, didinant dalyvavimą tarptautinių iniciatyvų projektuose.

Branduolinių tyrimų infrastruktūros sukūrimas Lietuvoje sudarytų šaliai reikšmingo kokybinio šuolio galimybes moksliniams tyrimams. Nors didžioji tyrimų dalis bus medicinos srityje, ciklotronas ir susijusi infrastruktūra bus naudojama ir mokslo srityje. Tai atvers galimybę skirtingiems universitetams vykdyti bendrus tyrimus, dirbti su inovacijomis. Nauja infrastruktūra suteiks galimybę Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams bei sveikatos priežiūros specialistams įsitraukti į aukščiausio lygio tarptautinius mokslinius tyrimus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, nes šiuo metu, dėl neegzistuojančios branduolinių tyrimų infrastruktūros, tokios galimybės nėra.

Siekiamas rezultatas: Įsigyta ir įdiegta MTEPI infrastruktūra.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 veiklą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.