COVID-19 sukeliamų širdies ir kraujagyslių mitochondrijų funkcijos sutrikimo valdymo technologija (cTECH)

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0029

Projekto pavadinimas: COVID-19 sukeliamų širdies ir kraujagyslių mitochondrijų funkcijos sutrikimo valdymo technologija (cTECH)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-08 iki 2023-10-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Edgaras Stankevičius

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 299 965,66 Eur

 

Projekto tikslas – Panaudojant kamieninių ląstelių egzosomas ir mitochondrijų funkcijų moduliatorius sukurti technologiją apsaugančią širdies ir kraujagyslių mitochondrijų funkcijas nuo COVID-19 sukeliamų pažaidų.

Santrauka: Širdies ir kraujagyslių pažaidos yra vienos iš dažniausių COVID-19 sukeliamų komplikacijų. SARS-CoV-2 virusas patekęs į ląsteles sukelia jų metabolinį perprogramavimą, sutrikdydamas mitochondrijų funkcijas ir suaktyvindamas glikolitinį metabolizmą. Toks energetinis persitvarkymas sąlygoja itin ūmų ląsteles pažeidžiantį uždegiminį atsaką ir slopina ergetiškai reiklių audinių (tokių, kaip miokardas) funkcionalumą dėl mitochondrijų pažeidimų. Tai leidžia manyti, kad mitochondrijų funkcijų palaikymas leistų sumažinti COVID 19 sukeliamo uždegimo pažaidas ir išvengti energijos trūkumo sąlygojamo miokardo nepakankamumo, tačiau tokią galimybę įrodančių tyrimų nėra atlikta. Projektas cTECH siekia užpildyti šią mokslo žinių spragą ištirdamas mitochondrijų reikšmę COVID-19 uždegimo sukeliamoms kardiomiocitų, kraujagyslių endotelio ir lygiųjų raumenų ląstelių pažaidoms ir mitochondrijų moduliatorių bei kamieninių ląstelių egzosomų poveikį šios pažaidos dydžiui. Kuriama technologija prisideda prie COVID-19 ir kitų panašiai veikiančių virusinių infekcijų sukeliamų komplikacijų grėsmės mažinimo.

Siekiamas rezultatas: Įgyvendinant projekto veiklas bus įvertinti mitochondrijų funkcijas palaikančių junginių, kamieninių ląstelių egzosomų ir egzosomų su įkapsuliuotais mitochndrijas veikiančiais junginiais poveikį COVID-19 sukeliamo uždegimo lygiui žmogaus kardiomiocitų, endotelio ir lygiųjų raumenų ląstelių kultūrose. Moksliniai straipsniai – 2 vnt.; technologija – 1 vnt.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.