Dalyvavimo tarptautiniame tinkle projekto veiklos

Projekto Nr.10-039-P-0001-51

Projekto pavadinimas: Dalyvavimo tarptautiniame tinkle projekto veiklos

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2024-01-01 iki 2026-03-01

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Julius Burkauskas

Bendra projekto vertė: 41 715,00 Eur

 

Santrauka: LSMU narystė įgalins bendradarbiavimą su kitomis šalimis, o tai leis dalintis gerąja patirtimi ir naujausiomis metodikomis, bei keisis žiniomis padedant stiprinti mokslinį potencialą ateities projektams. LSMU narystė ICOCS neabejotinai padės formuoti ateities mokslinius tyrimus, kurti naujausias metodikas ir rekomendacijas, bei dalyvauti pažangiausiuose tarptautiniuose projektuose. LSMU siekia svariai prisidėti prie obsesinio-kompulsinio spektro ir susijusių sutrikimų

tyrimų srities, kartu pasinaudojant ICOCS teikiamomis bendradarbiavimo galimybėmis ir ištekliais. Aktyvus įsitraukimas į ICOCS veiklą, įskaitant pozicijos užtikrinimą ICOCS direktorių valdyboje, dar labiau sustiprins LSMU vaidmenį formuojant tyrimų galimybes tarptautiniu, tokių kaip Horizon projektų, mastu. Svarbu pažymėti ir tai, kad LSMU bendradarbiaudamas su ICOCS jau dalyvauja mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ projekte „Visuomenės prisitaikymo didinimas ir psichinės sveikatos gerinimas po pandemijos į skaitmeninius procesus vis labiau įsitraukiančioje Europoje“ (angl. Boosting Societal Adaptation and Mental Health in a Rapidly Digitalizing, Post-Pandemic Europe, BootStRaP).

Siekiamas rezultatas: Užtikrinti aktyvų dalyvavimą ir atstovavimą ICOCS direktorių taryboje. Skatinti LSMU ir ICOCS narių bendradarbiavimo mokslinius tyrimus. Stiprinti LSMU mokslininkų profesinį tobulėjimą. Didinti LSMU tarptautinį matomumą psichikos sveikatos tyrimų srityje. Užtikrinti mokslinių tyrimų finansavimą ir dotacijas OKS ir obsesinio-kompulsinio spektro susijusių sutrikimų ir jų gydymo tyrimams remti. Plėsti ir stiprinti OKS tyrimų bendruomenės tarptautinius tinklus.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.