Dirbtinio intelekto kompetencijų centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)

< Grįžti

Projekto Nr. 10-042-P-0001

Projekto tinklapis: https://www.sustainlivwork.eu/

Projekto pavadinimas: Dirbtinio intelekto kompetencijų centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2023-09-04 – 2029-08-31

Bendra projekto vertė: Finansuojama 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų, bendrojo finansavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas

Projekto vadovas: prof. Gintarė Šakalytė

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 

Santrauka: Projekto vykdymo metu kuriamas jungtinis „Dirbtinio intelekto kompetencijų centras tvariam gyvenimui ir darbui“ (SusAInLivWork) kuris, veiks kaip dirbtinio intelekto (DI) srities mokslinis švyturys Baltijos jūros regione ir už jo ribų. Įkurtas centras padės kurti sinergiją su verslu ir viešuoju sektoriumi, veiks kaip sektinas pavyzdys gerinant Lietuvos MTEP kultūrą, sieks plėtoti ir skatinti tarpdisciplininius, etiškus ir tvarius mokslinius tyrimus DI srityje, juos taikant pramonės, energetikos, sveikatos ir transporto srityse.
Projektu siekiama prisidėti tiek prie valstybinio lygmens strateginių dokumentų, tiek prie ES strategijų, tikslų ir susitarimų įgyvendinimo, orientuojantis į Lietuvos DI strategiją ir ES DI plano tikslus. Projekto veiklos stiprins mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, skatins skaitmeninių kompetencijų ugdymą didelio našumo skaičiavimo, DI, kibernetinio saugumo srityse, skatins mažų ir vidutinių įmonių veiklų skaitmeninimą, aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą, didins mokslininkų karjeros patrauklumą ir sieks pritraukti bei ugdyti naujus DI srities tyrėjus, tokiu būdu prisidedant prie Europos regioninės plėtros fondo 2021–2027 m. prioritetų.

Sprendžiama problema: SustAInLivWork kompetencijos centras prisidės prie aukštojo mokslo vaidmens DI ekosistemoje modernizavimo, Lietuvos mokslinių pajėgumų dirbtinio intelekto srityje stiprinimo, o tai leis geriau įgyvendinti nacionalines ir tarptautines reformas, susijusias ne tik su technologinių procesų optimizavimu ar pridėtinės vertės kūrimo iš investicijų į MTEP spartinimu, bet ir prisidės prie kitų ambicingų Lietuvos tikslų: anglies dioksido išmetimo mažinimo, klimato neutralumo aplinkai didinimo, piliečių gerovės ir tvaraus elgesio bei pramonės konkurencingumo stiprinimo.

Projekto tikslas: Lietuvoje sukurti jungtinį „Dirbtinio intelekto kompetencijų centrą tvariam gyvenimui ir darbui“ (SusAInLivWork), kuris atliks reikšmingą vaidmenį, kuriant ir taikant dirbtiniu intelektu grįstus MTEPI sprendimus gamybos, energetikos, sveikatos ir transporto sektoriuose.

Projekto pagrindinės veiklos: mokslo tarptautiškumo lygio didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionuose.