Dirbtinio intelekto vaizdų automatinės analizės taikomoji technologija melanomos ir kitų odos ligų diagnostikai (DIVAT-SMARTPHONE)

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0024

Projekto pavadinimas: Dirbtinio intelekto vaizdų automatinės analizės taikomoji technologija melanomos ir kitų odos ligų diagnostikai (DIVAT-SMARTPHONE)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-04 iki 2023-11-30

Projekto vadovas: Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė

Bendra projekto vertė: 299 961,94 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir UAB „Dts solutions“

 

Santrauka:  COVID-19 pandemija ženkliai riboja pacientų patekimą pas aukšto lygio specialistą ir blogina ankstyvąją melanomos diagnostiką. Iki šiol pasauliniu lygiu nėra sukurta daugiafunkcinės teledermatologinės platformos, kurios pagalba pacientas galėtų greitai, saugiai ir tiksliai gauti nuotolinę konsultaciją.

Šio projekto tikslas – sukurti ir ištirti dirbtinio intelekto daugiaspektrinių vaizdų analizės taikomosios technologijos (DIVAT) efektyvumą savalaikei melanomos ir kitų odos ligų diagnostikai. Projekto metu, panaudojant turimas bei viešai prieinamas melanomos ir kitų odos ligų klinikinių, dermatoskopijos ir siaskopijos vaizdo duomenų bazes, bus sukurta ir validuota jungtinė programinė technologija – dirbtinio intelekto algoritmas, teikiantis ekspertinę išvadą sveikatos priežiūros specialistui ir atviros prieigos išteklius paciento išmaniajam telefonui, leidžiantis kurti, perduoti ir gauti gydytojo atsakymą apie skubios tiesioginės konsultacijos poreikį. Vykdant projektą programinis produktas bus tobulinamas iki technologinės plėtros VI lygmens ir patikrintas jo efektyvumas realioje aplinkoje, atliekant klinikinį tyrimą.

Siekiamas rezultatas: Projekte sukurta DIVAT bus panaudota didžiausios Lietuvos daugiasritinės ligoninės nuotolinių konsultacijų organizavimui, pagerins mokslo ir verslo subjektų bendradarbiavimą, pacientų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, melanomos profilaktiką.  Projektas ketina spręsti Sumaniosios specializacijos krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetą „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“. COVID-19 karantino metu nustatyta, jog melanoma, sukeliantis didžiausią mirtingumą tarp odos piktybinių navikų, diagnozuojama pavėluotai. Projekte bus sukurta dirbtinio intelekto vaizdų automatinės analizės taikomoji technologija (DIVAT) ir įvertintas jos efektyvumas melanomos ir odos ligų savalaikei diagnostikai. Teledermatologijos diegimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose sutrumpina paciento konsultacijos pas aukšto lygio specialistą laukimo laiką ir sumažina sveikatos priežiūros kaštus. DIVAT sukūrimas yra svarbus COVID19 karantino padarinių mažinimui, nes daugiau nei pusė besikreipiančių pacientų šiuo laikotarpiu negali pasiekti gydymo įstaigos, dėl karantino ribojimų, vyresnio amžiaus pacientai nemoka naudotis elektronine registravimo pas gydytoją sistema.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.