Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0036

Projekto pavadinimas: Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-20 iki 2022-06-19

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Aistė Jekabsonė

Bendra projekto vertė: 489 029,17 Eur

 

Santrauka:  Projekto tikslas – sukurti biologinę personalizuotą smegenų vėžinių susirgimų pažangaus gydymo technologiją.

Dažniausiai pasitaikantys piktybiniai smegenų augliai yra gliomos, iš kurių glioblastomos pasižymi didžiausiu invazyvumu ir prasčiausia išgyvenamumo prognoze. Esamos gydymo strategijos yra neefektyvios, nes glioblastomoms yra būdinga cheminei ir radioterapijai atspari kamieninių ląstelių populiacija, lemianti auglių atsinaujinimą, bei didelis invazyvumas, sumažinantis lokalizuoto gydymo efektyvumą. Be to, daugelis efektyvių antivėžinių vaistų nepraeina per kraujosmegenų barjerą. Šio projekto tikslas yra pritaikyti makrofagų egzosomas, gebančias praeiti kraujo-smegenų barjerą ir susilieti su vėžinėmis ląstelėmis, kaip vaistų tikslinio pristatymo sistemas. Projekto vykdymo metu bus išskiriamos ir charakterizuojamos kultivuojamų makrofagų egzosomos, parenkamos optimalios vaistų įvedimo strategijos ir sukurtos pristatymo sistemos bus testuojamos in vitro ir in vivo auglių modeliuose.

Siekiamas rezultatas: Gauti rezultatai bus svarbūs tarptautiniu lygmeniu, nes nauja projekto metu sukurta pažangaus personalizuoto gydymo technologija turės reikšmę smegenų navikinėmis ligomis sergančių pacientų efektyvesniam gydymui visame pasaulyje. Be to, projektas prisidės prie pažangios nanotechnologijos – egzosomų technologijos – vystymo. Nacionaliniu lygmeniu, be jau paminėtos reikšmės sveikatos ir biotechnologijų sektoriuje, rezultatai turės įtakos stiprinant mokslo-verslo partnerystę. Projekto metu sukurti 3D in vitro ir in vivo modeliai turės reikšmės tiek viso pasaulio, tiek ir Lietuvos mokslininkams, tiriantiems navikinių susirgimų patogenezę ir kuriantiems gydymo strategijas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“