Esencialinio tremoro pacientų kognityvinių ir emocinių sunkumų charakterizavimas

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-24-0036

Projekto pavadinimas: Esencialinio tremoro pacientų kognityvinių ir emocinių sunkumų charakterizavimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-07-07 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  dr. Aistė Pranckevičienė

Bendra projekto vertė: 1 770,14 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

Santrauka: Ilgą laiką esencialinis tremoras buvo laikomas liga, kuri pasireiškia tik motoriniais simptomais. Tačiau pastaruoju metu pradedami tyrinėti kognityviniai ir emociniai, bei kiti nemotoriniai sunkumai, su kuriais susiduria šie pacientai. Visgi tyrimų apie šiuos esencialinio tremoro aspektus nėra daug, išlieka didelės spragos jų supratime, o Lietuvoje šia tematika tyrimų nėra atlikta. Atsižvelgiant į tai, šio projekto metu bus siekiama charakterizuoti kognityvinius ir emocinius sunkumus, bei nustatyti jų paplitimą esencialinio tremoro pacientų imtyje. Tai bus daroma pasitelkiant kognityvinių funkcijų ir emocinės būklės vertinimo metodus ir klausimynus.

Siekiamas rezultatas:  Turimų retrospektyvinių duomenų atrinkimas ir peržiūra.  Pacientų ištyrimo stebėjimas, baigti MOCA (The Montreal Cognitive Assessment Battery) mokymai, savarankiškas ištyrimas ir tyrimo duomenų analizė. Naujai surinktų ir jau turimų duomenų rinkmenos parengimas ir statistinė analizė.. Tokiu būdu praktiką atliekantis studentas įgis ir patobulins psichologinio vertinimo, mokslinių tyrimų atlikimo ir duomenų analizės įgūdžius. Projekto metu atlikto tyrimo rezultatų pagrindu bus paruoštas mokslinio straipsnio rankraštis.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“