Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062

Projekto pavadinimas: Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-20 iki 2022-06-19

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  prof. dr. Valdas Jakštas

Bendra projekto vertė: 699 966,93 Eur

 

Santrauka: Projekto tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų inovacijų raidą eksperimentinės funkcionaliojo maisto technologijų plėtros praturtintos eubiotinės vertės daugiafunkcių produktų kūrimo srityje.

Nutraceutikų poreikis auga visame pasaulyje dėl vartotojų domėjimosi įrodymais grįsta funkcionalia mityba, kuri yra svarbus veiksnys valdant chroniškų ligų rizikas ir eigą bei sprendžiant populiacijos senėjimo problemą. Kadangi mikrobiota dalyvauja formuojant imuninį atsaką, todėl yra svarbi ūmių ir lėtinių ligų prevencijai ir eigai. Nutraceutikų vartojimas gali koreguoti organizmo mikrobiomo pokyčius, kuriuos komplikuoja sąlyginai patogeniniai mikroorganizmai ir virusai. Projekto tikslas: plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų inovacijų raidą eksperimentinės funkcionaliojo maisto technologijų plėtros praturtintos eubiotinės vertės daugiafunkcių produktų kūrimo srityje. Siekiant sukurti mikrobiotai palankias daugiafunkcių nutraceutikų formules ir gamybos technologijas, projekto veiklos bus orientuotos į tarpdisciplininių mokslinių tyrimų vykdymą bei kompetencijos branduolio formavimą.

Siekiamas rezultatas:  konkurencingo mokslinio ir taikomojo pobūdžio žinios, orientuotos į inovatyvių gamybos technologijų modelius funkcionaliųjų komponentų efektyviam panaudojimui specialios paskirties maisto papildų vystymui. Siekiant užtikrinti aukščiausią projekte suplanuotų eksperimentų lygmenį, sukurtų nutraceutikų funkcionalumas bus vertinamas tiriant formulių ir daugiafunkcių modelių įtaką mikrobiotos pokyčiams ir specifiniam bei nespecifiniam imunitetui, panaudojant pirmines imunines ląsteles ir persėjamąsias ląstelių linijas in vitro bei biologinį modelį in vivo. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos branduolio formavimui, kompetencijos kėlimui, mokslininkų ruošimui. Nauji tarpdisciplininiai moksliniai duomenys bus skelbiami, o kuriamos inovatyvios formulės ir technologijos orientuotos į patentines paraiškas ir technologijų perdavimą sudarant prielaidas tolesniam jų komercializavimui. ES struktūrinių fondų lėšos paskatins perspektyvių visuomenės sveikatos rizikų valdymo įrankių plėtrą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.