Hibridiniai 3D audinių inžinerijos konstruktai in vitro tyrimams

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0181

Projekto pavadinimas: Hibridiniai 3D audinių inžinerijos konstruktai in vitro tyrimams

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-08-10 iki 2022-08-09

Kontaktiniai asmenys: LSMU MA Kardiologijos institutas Vaistų taikinių histopatologijos laboratorijos vadovė Vilma Petrikaitė, LSMU Plėtros tarnybos projektų vadovė Jolanta Petrylė

Bendra projekto vertė: 85 008,28 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Santrauka: Projekto tikslas –sukurti hibridinius 3D audinių inžinerijos konstruktus in vitro tyrimams.

Adityvinės gamybos metodai sparčiai plečiasi į medicinos sektorių, įskaitant regeneracinę mediciną ir audinių inžineriją. Dirbtinių audinių konstruktai, imituojantys tarpląstelinių matricų struktūras tarnauja kaip pagrindas dirbtinių organų sistemoms in vitro, potencialiai pakeisdamos in vivo gyvūnų modelius medžiagų toksiškumo tyrimuose ir naujų vaistų bandymuose. Projekto tikslas – sukurti hibridinius 3D audinių inžinerijos konstruktus in vitro tyrimams. Pagamintas konstruktas bus ištirtas fizikiniais-cheminiais metodais bei ištestuotas in vitro sąlygomis.

Siekiamas rezultatas: Mokslo straipsnis, įteiktas redakcijai su įrodančiais dokumentais – 2 vnt. 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“