Hipofizės adenomos naujų molekulinių žymenų paieška

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0210

Projekto pavadinimas: Hipofizės adenomos naujų molekulinių žymenų paieška

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Rasa Liutkevičienė

Bendra projekto vertė: 2 999,42 Eur

 

Santrauka: Projekto tikslas – nustatyti telomerazės kompleksą reguliuojančius žymenis, reikalingus hipofizės adenomos pasireiškimui prognozuoti.

Hipofizės adenoma – labiausiai paplitęs hipofizės gerybinis navikas, kuris sudaro nuo 10 iki 15 proc. visos kaukolės masės. Naujausi Europoje atlikti tyrimai parodė, kad kliniškai reikšmingų adenomų paplitimas yra maždaug 1:1000. Hipofizės adenomų paplitimas didėja su amžiumi (Lim C.T. ir Korbonits M. 2018).

Hipofizės adenomos skirstomos pagal pirminę ląstelių kilmę ir išskiriamų hormonų tipą. Navikai, taip pat, skirstomi į kategorijas pagal dydį. Jei navikas yra 10 mm ar didesnis, laikomas makroadenoma, mažesnis nei 10 mm – mikroadenoma. Mikroadenomos yra dažnesnės nei makroadenomos (57,4 proc., vs. 42,6 proc.) (Lake M.G., ir kt. 2013). Dėl šių navikų būdingo sudėtingumo, jų gydymui reikia taikyti skirtingą terapiją kartu arba nuosekliai (Iglesias P. ir kt. 2018). Siekiant padidinti pacientų išgyvenamumo galimybes, pravartu ieškoti naujų molekulinių biologinių žymenų (Jafari A., ir kt. 2013). Molekuliniai biologiniai žymenys – biologinių, patologinių procesų ir farmakologinio atsako molekuliniai indikatoriai, kurie gali suteikti naudingą informaciją diagnozuojant ligą bei jos prognozei (Khurshid Z., ir kt. 2018). Šiame moksliname tyrime bus siekiama nustatyti  molekulinius žymenis, reikšmingus ligos eigai prognozuoti pacientams, sergantiems hipofizės adenoma. Kadangi nagrinėjant navikinių procesų patogenezę vis dažniau kreipiamas dėmesys į telomerų trumpėjimą, nusprendėme nustatyti santykinio leukocitų telomerų ilgio bei hipofizės adenomos sąsajas. Telomerazės aktyvumą slopina reguliaciniai baltymai, kurie apriboja telomerų ilgėjimą, todėl manoma, kad TERC bei TEP1 genų polimorfizmai, kurie veikia telomerazės aktyvumą, yra glaudžiai susiję su telomerų ilgio pokyčiais.

Siekiamas rezultatas: siekiama nustatyti molekulinių žymenų, santykinio leukocitų telomerų ilgio sąsajas su hipofizės adenomos išsivystymu.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“