Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR)

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0078

Projekto pavadinimas: Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-20 iki 2022-06-19

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Arvydas Ūsas

Bendra projekto vertė: 686 786,20 Eur

 

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti inovatyvų pažangios terapijos konstruktą sąnarinės kremzlės regeneracijai.

Siekiamas rezultatas:  Projekto metu siekiama sukurti inovatyvų pažangios terapijos produktą skirtą sąnarinės kremzlės regeneracijai. Bus kuriamas 3D polimerinis konstruktas su augimo faktoriais ir somatinėmis kamieninėmis ląstelėmis, atliekamas konstrukto fizinių ir biologinių savybių charakterizavimas ir optimizavimas in vitro.  Konstruktas bus implantuojamas į dirbtinai sukeltas eksperimentinių gyvūnų sąnario pažeidimo vietas, bus vertinamas sukurto produkto terapinis efektyvumas ir gebėjimas formuoti kremzlės audinį ikiklinikiniame kremzlės pažeidimo modelyje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.