LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto MTEP infrastruktūros stiprinimas

< Grįžti

Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-18-0002

Projekto pavadinimas: LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto MTEP infrastruktūros stiprinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2016-11-07 iki 2022-05-31

Bendra projekto vertė: 2 635 000,00 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – siekti aktyvaus LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto infrastruktūros naudojimo, vykdant aukščiausio lygio mokslinius tyrimus sumaniosios specializacijos kryptyje ir diegiant jų rezultatus praktikoje.

Projekto veiklos: LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto pastato atnaujinimas ir aprūpinimas baldais, MTEP įrangos įsigijimas ir informacinių technologijų srities  įrangos įsigijimas.

Siekiamas rezultatas: didesnės galimybės moksliniams tyrimams vykdyti sumaniosios specializacijos kryptyje, padidėjęs tyrėjų bendradarbiavimas su tarptautinėmis mokslo ir studijų organizacijomis, verslo ir viešojo sektoriaus institucijomis, kylančios tyrėjų kvalifikacijos, augantis patentų, įkurtų įmonių skaičius, augančios pajamos ir verslo/viešojo sektoriaus subjektų užsakymų, kylantis bendras biomedicinos mokslo prestižas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.