LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)

< Grįžti

Projekto Nr.  09.1.1-CPVA-V-720-03-0001

Projekto pavadinimas: LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-11-07 iki 2023-11-30

Projekto vadovas: Jolanta Petrylė

Bendra projekto vertė: 1 330 996,59 Eur

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

 

Santrauka: Projekto tikslas – užtikrinti LSMU vykdomų rezidentūros studijų programų kokybę.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) statute numatyta, kad LSMU veiklos sritys – studijos, mokslas, dalyvavimas teikiant žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros paslaugas, o svarbiausias veiklos principas – užtikrinti studijų, mokslo, žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros vienovę. Šie principai įgyvendinami, LSMU vykdant rezidentūros (laipsnio nesuteikiančias) studijų programas, kurių metu rezidentai įgyja sveikatos priežiūros specialistams reikalingų, aukščiausio lygmens žinių ir įgūdžių. LSMU, būdama didžiausia Lietuvoje biomedicinos srities aukštoji mokykla, išsiskirianti didžiausiu potencialu biomedicinoje ir didžiausiu rengiamu rezidentų skaičiumi Lietuvoje, siekia užtikrinti rezidentūros studijų kokybę, modernizuojant dvi pagrindines LSMU rezidentūros studijoms reikalingas bazes, esančias LSMU ligoninėje Kauno klinikose (toliau – LSMUL KK) bei Kauno klinikinėje ligoninėje (toliau – KKL). Šių ligoninių vienas iš steigėjų yra LSMU, todėl šie partneriai yra veikiantys švietimo ir mokslo srityje bei sukuriantys ženklią pridėtinę vertę bei sinergiją su LSMU, ugdant ir formuojant rezidentų gebėjimus. Modernizavus šias LSMU rezidentūros bazes bei įsigijus rezidentų gebėjimams reikalingą įrangą, būtų sudarytos sąlygos didžiausiam Lietuvoje rezidentų skaičiui ugdyti kompetencijas, atitinkančias aukščiausią tarptautinį lygmenį ir užtikrinant rezidentūros studijų procesui reikalingas sąlygas atnaujintose patalpose bei naudojant įsigytą įrangą.

Siekiamas rezultatas: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 1500. Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą atnaujinta infrastruktūra – 1.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.