Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų programų kūrimas, atnaujinimas irįgyvendinimas I-II studijų pakopose; dėstytojų kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas

< Grįžti

Projekto pavadinimas:  Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I-II studijų pakopose; dėstytojų kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-011

Projekto trukmė: 2010-10-26 / 2014-09-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneris: Vilniaus universitetas

Bendra projekto vertė: 810 728,10 Eur

Santrauka: Valstybės sveikatos priežiūros sistema sudaro vieną iš kertinių socialinės gerovės aspektų, su kuriuo itin glaudžiai susiję ir medicinos mokslai: studijos užtikrina sveikatos priežiūros specialistų rengimą, o mokslų srityje siekiama nuolat atliekamų mokslinių medicinos tyrimų kokybės, identifikuojant ligų rizikos veiksnius, vykdant ligų prevenciją, gerinant gydymą bei užtikrinant optimalų gydymo priemonių visumos naudojimą. Teikiamas projektas yra Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos (toliau – MM NKP) dalis, skirta remiamoms veikloms: I-II pakopos studijų programų kūrimui, atnaujinimui ir įgyvendinimui; dėstytojų kompetencijų ugdymui ir mobilumo skatinimui, kompleksiškai susiejant su kitomis MM NKP veiklomis tematikos aspektu (fundamentinė kardiologija, neuromokslai, virškinimo sistemos ligų klinikiniai ir molekuliniai tyrimai, genominiai tyrimai, medžiagų apykaitos fiziologija ir patologija). Projekto tikslų ir uždavinių (sukurti ir/ar atnaujinti studijų programas, kelti dėstytojų kompetenciją ir skatinti jų mobilumą, įgyvendinti programas bei vykdyti papildomas studentų praktikas) įgyvendinimas sukurtų žymią pridėtinę vertę: atsirastų galimybės parengti naujas ar atnaujinti esamas studijų programas, orientuojantis į specialistų rengimo atitikimą visuomenės ir ūkio reikmėms, gerinti studijų kokybę, kelti dėstytojų kompetenciją bei didinti jų tarptautiškumą, dar glaudžiau integruoti studijas, mokslą ir klinikinę praktiką. Tokiu būdu didėtų Lietuvos medicinos sektoriaus konkurencingumas, netiesiogiai būtų daroma teigiama įtaka sveikos visuomenės raidai, Lietuvos ekonominio konkurencingumo didinimui.