Molekulinio klasifikatoriaus skirto GBM potipio identifikavimui kūrimas remiantis naviko ir vėžio kamieninių ląstelių iRNR profiliu

< Grįžti

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0131

Projekto pavadinimas: Molekulinio klasifikatoriaus skirto GBM potipio identifikavimui kūrimas remiantis naviko ir vėžio kamieninių ląstelių iRNR profiliu

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-08-10 iki 2022-08-09

Kontaktiniai asmenys: LSMU MA Neuromokslų institutas Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos mokslo darbuotojas Giedrius Steponaitis, LSMU Plėtros tarnybos projektų vadovė Jolanta Petrylė

Bendra projekto vertė: 65 702,00 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti standartizuotą klasifikatorių, skirtą glioblastomų sutipavimui, pritaikant vėžinių kamieninių ląstelių žymenų ir žmogaus GBM mėginių tyrimus bei pasitelkiant TCGA duombazę pirminei taikinių atrankai. Laisvai prieinamas internetinis GBM potipio nustatymo klasifikatorius, vertinantis ir VKL frakciją, įgalins skirtingų tyrėjų grupių gautų rezultatų palyginimą GBM potipyje, ir taip prisidės prie spartesnio novatoriškų žymenų paieškos ir taikymo GBM gydymui ir diagnostikai.

Glioblastomos yra dažniausi ir agresyviausi difuziškai plintantys pirminiai žmogaus galvos smegenų navikai, kurių pagrindinis diagnostinis vertinimas šiuo metu atliekamas remiantis histologine analize ir dviem molekuliniais žymenimis. Nepaisant atnaujintos navikų klasifikacijos, labai skirtingos pacientų išeitys ir taip pat atsakas į gydymą išlieka pagrindiniu iššūkiu gydant šią patologiją. Verhaak su bendraautoriais 2010 parodė, kad molekulinis vidu- ir tarp-ląstelinis naviko heterogeniškumas gali būti raktas siekiant glioblastomas suklasifikuoti į kelis potipius pagal naviko molekulinį parašą ir taip priartėti prie individualizuoto gydymo. Vėžinės kamieninės ląstelės, kaip dabar pranešama, yra pagrindinės vėžį inicijuojančios ir jo atsparumą terapijai nulemiančios ląstelės, kurių svarba tipavimui iki šiol nebuvo plačiau atskleista. Šio tyrimo metu planuojama atskirai atlikti VKL transkriptomo tyrimus, siekiant atrinkti būtent gliomų vėžinėms kamieninėms ląstelėms specifinius žymenis, kuriuos būtų galima įjungti kuriant glioblastomų tipavimo metodiką.

Siekiamas rezultatas: Mokslo straipsnis įteiktas redakcijai su įrodančiais dokumentais – 1 vnt. Mokslinis straipsnis priimtas su įrodančiais dokumentais – 1 vnt. Konferencijos tezės – 4 vnt.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“