Molekulinis diagnostinis testas neinvazinei storosios žarnos vėžio patikrai

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0086

Projekto pavadinimas: Molekulinis diagnostinis testas neinvazinei storosios žarnos vėžio patikrai

Projekto vykdymo laikotarpis:  nuo 2020-07-14 iki 2023-12-31

Projekto vadovas: prof. dr. Juozas Kupčinskas

Bendra projekto vertė: 408 403,85 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – vykdant aukšto lygio tyrėjų grupių mokslinį tyrimą gamtos mokslų srityje, sukurti molekulinį diagnostinį testą neinvazinei SŽV patikrai.

Storosios žarnos vėžys (SŽV) yra vienas dažniausiai diagnozuojamų piktybinių navikų pasaulyje ir Lietuvoje, o mirtingumas nuo šios ligos išlieka vienas didžiausių visų onkologinių ligų tarpe. Nepaisant to, kad vykdomos SŽV ankstyvosios patikros programos pagerina šios ligos diagnostiką, klinikinėje praktikoje šiuo metu naudojamų testų tikslumas nėra pakankamas nei ikivėžinių, nei vėžinių pakitimų atveju. Dėl šios priežasties naujų molekulinių biožymenų, kuriuos būtų galima panaudoti klinikinėje praktikoje, identifikavimas pasitelkiant modernias „omikos“ metodikas yra svarbi tyrimų kryptis. Projekto metu bus atliekami tarptautiškai konkurencingi moksliniai tyrimai Sumaniosios specializacijos srityje pagal Sveikatos technologijos ir biotechnologijos krypties prioritetą „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“.

Siekiamas rezultatas: Įgyvendinant projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas bus nustatytas biožymenų profilis sergančiųjų SŽV ir ikivėžinėmis būklėmis išmatose ir gauta naujų žinių apie SŽV karcinogenezėje svarbias mažąsias RNR ir mikroorganizmus bei šių biožymenų pritaikymą ankstyvajai ligos diagnostikai. Ištyrus išmatose laisvai esančias ir į egzosomas supakuotas miRNR, kraujo ląstelėms specifinių miRNR raišką bei išmatų mikrobiomą, bus sukurtas bei patentuojamas molekulinis diagnostinis testas neinvazinei SŽV patikrai, paremtas pacientų išmatų miRNR ir metagenomo biožymenų rinkinio bei išmatų imunocheminio testo kombinacijos įvertinimu.

Projekto metu sukurtas naujas molekulinis diagnostinis ankstyvosios patikros testas pagerintų ankstyvosios SŽV diagnostikos tikslumą, didintų pacientų išgyvenamumą, mažintų sudėtingų gydymo metodų poreikį. Testo kūrimas taip pat didins tyrime dalyvaujančių tyrėjų mokslinę kompetenciją, tarptautinį konkurencingumą ir sudarys sąlygas glaudesniam verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimui.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.