Motinų-kūdikių tarpusavio sąveikų bei jų sąsajų su motinos emocine būsena tyrimas taikant vaizdo analizės metodą

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0258

Projekto pavadinimas: Motinų-kūdikių tarpusavio sąveikų bei jų sąsajų su motinos emocine būsena tyrimas taikant vaizdo analizės metodą

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  doc. dr. Giedrė Širvinskienė

Bendra projekto vertė: 2 997,97 Eur

Projekto vykdytojas: Lieuvos sveikatos mokslų universistetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – ugdyti studento  mokslinių tyrimų atlikimo bei pristatymo įgūdžius, tiriant motinos – kūdikio tarpusavio sąveikų ypatumus ir jų ryšį su motinos emocine būsena.

Projekto metu bus stebima ir filmuojama motinos – kūdikio tarpusavio sąveika, vertinama motinos ir vaiko išreikštas pozityvumas ir negatyvumas vienas kito atžvilgiu, motinos-kūdikio tarpusavio sąveikų kokybė ir ypatumai. Vėliau bus atliekama filmuotos medžiagos analizė,  vertinant motinos – kūdikio tarpusavio sąveikas, pagal standartizuotą PARCHISY metodiką. Tyrimo metu bus analizuojamos sąsajos tarp motinos-kūdikio tarpusavio sąveikų ypatumų ir motinos emocinės būsenos (motinos jausmai vaiko atžvilgiu, motinos patiriamas stresas ir depresiškumas).

Planuojama, jog tyrime sudalyvaus ne mažiau nei 30 motinų ir kūdikių porų.  Atlikus tyrimą, rezultatai bus analizuojami ir interpretuojami gretinant juos kartu su kitų mokslininkų gautais tyrimų rezultatais.

Siekiamas rezultatas: gauti tyrimo rezultatai bus pristatyti mokslinei bendruomenei (studentas parengs vieną mokslinį straipsnį bei pristatys ne mažiau nei vieną pranešimą mokslinėje konferencijoje). Projekto tyrimas vertingas tiek teoriškai, tiek praktiškai, kadangi padės atskleisti, kaip motinos – kūdikio tarpusavio sąveikų ypatumai yra susiję su motinos patiriamais jausmais vaiko atžvilgiu.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“