MUC16 moduliacijos įtaka kiaušidžių vėžio ląstelių migracijai hiperterminės chemoterapijos sąlygomis

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0257

Projekto pavadinimas: MUC16 moduliacijos įtaka kiaušidžių vėžio ląstelių migracijai hiperterminės chemoterapijos sąlygomis

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Saulius Paškauskas

Bendra projekto vertė: 3 000,00 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universistetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – ugdyti studentų mokslinę kompetenciją tiriant OVCAR-3 ląstelių migraciją hiperterminės chemoterapijos sąlygomis moduliuojant MUC16 raišką.

Kiaušidžių vėžio ląstelių išplitimas, vėžio atkrytis susijęs su ląstelių galimybe aktyviai judėti, migruoti. Šios ląstelių savybės slopinimas yra viena iš galimybių pagerinti vėžio gydymo rezultatus. Hiperterminė chemoterapija sukelia vėžinių ląstelių žūtį, bet dalis ląstelių po šio gydymo išlieka gyvybingos ir vėliau gali daugintis bei metastazuoti. Mūsų hipotezė, kad blokuojant šių ląstelių adhezines molekules (šiuo atveju MUC16) prieš atliekant HIPEC procedūrą, būtų galima pagerinti kiaušidžių vėžio gydymo rezultatus. Iki šiol detaliai MUC16 moduliacija hiperterminės chemoterapijos sąlygomis nebuvo tirta.

Studentas aktyviai dalyvaudamas šiame projekte ugdytų mokslinę kompetenciją, įgautų bazinių žinių apie ląstelių kultivavimą, ląstelių paruošimą tyrimams, ląstelių gyvybingumo, baltymų raiškos/slopinimo tyrimų atlikimo metodikas, ląstelių adhezijos/migracijos tyrimus. Šias žinias galima įgyti tik aktyviai dalyvaujant mokslinės laboratorijos darbe, kur jauniesiems tyrėjams yra sudarytos visos sąlygos susipažinti su minėtomis metodikomis ir patiems savarankiškai atlikti tyrimus. Šios įgytos kompetencijos padės jauniesiems tyrėjams planuojant, vykdant ir įgyvendinant vėlesnius didesnės apimties mokslinius tyrimus.

Siekiamas rezultatas: ugdoma studento mokslinė kompetencija ir bus gautos fundamentalios žinios apie MUC16 moduliacijos įtaką kiaušidžių vėžio ląstelių migracijai hiperterminės chemoterapijos sąlygomis.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“