Pažangios ląstelinės terapijos prototipų, skirtų sąnarinės kremzlės ūminių ir lėtinių pažeidimų prevencijai ir gydymui, vystymas (RECART)

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011

Projekto pavadinimas: Pažangios ląstelinės terapijos prototipų, skirtų sąnarinės kremzlės ūminių ir lėtinių pažeidimų prevencijai ir gydymui, vystymas (RECART)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018 06 01 iki 2022 05 31

Projekto vadovas: prof. Romaldas Mačiulaitis

Bendra projekto vertė: 693 834,42 Eur

 

Santrauka: Nepaisant gydymo pažangos ir medicinos progreso, sąnarinės kremzlės pažeidimai (SKP) ir osteoartritas (OA) vis dar sukelia sunkias socialines ir ekonomines pasekmes visuomenėje bei išliekantį aukštą sergamumo ir invalidumo lygį. Spręsdami šią problemą, šiuo projektu siekiame vykdyti nepriklausomas MTEP veiklas, tiriant ir kuriant aukštos pridėtinės vertės, komercinį potencialą turinčias pažangias ląstelinės terapijos technologijas regeneracinės ortopedijos sričiai. Projektu metu mokslininkai atliks regeneracinės terapijos vaistinių preparatų tyrimus, kuriant inovatyvius lokalių, SKP rekonstrukcijai skirtus somatinių ląstelių ir OA prevencijai ir gydymui skirtus kamieninių ląstelių ir bioaktyvių trimačių membranų, skirtų ląstelių proliferacijai prototipus. Projekto metu yra stiprinama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto regeneracinės ląstelinės terapijos kompetencijos centro veikla, vystant ir komercializuojant pažangias gydymo technologijas.

Siekiamas rezultatas: Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos – 3; Įgyvendinti MTEP projektai – 1

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“, projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2