Senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, periferinės kraujotakos būklės, kasdieninės veiklos ir depresiškumo sąsajos

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-25-0117

Projekto pavadinimas: Senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, periferinės kraujotakos būklės, kasdieninės veiklos ir depresiškumo sąsajos

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-02 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Lina Spirgienė

Bendra projekto vertė: 2 655,26 Eur

 

Santrauka: Senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, periferinės kraujotakos būklės, rizikos veiksnių, kasdieninės veiklos ir depresiškumo sąsajos.

Tikslas – nustatyti senyvo amžiaus pacientų, kuriems įtariama apatinių galūnių periferinių arterijų liga, periferinės kraujotakos būklės, rizikos veiksnių, kasdieninės veiklos ir depresiškumo sąsajas.

Bus atliekamas kiekybinis tyrimas.

Siekiamas rezultatas:  Atlikus tyrimą bus išsiaiškinta kokie yra dažniausi PAL rizikos veiksniai pacientams, ar pacientai patiria depresišką nuotaiką, kiek jie priklausomi nuo kitų asmenų kasdienėje veikloje. Tai padės planuoti šių pacientų slaugą ir priežiūrą. Bus sukurtas pacientams, kuriems įtariama periferinių arterijų liga, išplėstinės slaugos praktikos slaugytojo apžiūros algoritmas pirminėje sveikatos priežiūroje. Slaugos specialistai galės naudotis parengtu ir prieš taip praktikoje patikrintu algoritmu visose pirminės priežiūros įstaigose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“.