Sergančiųjų išemine širdies liga kognityvinių funkcijų,endokrininių, aplinkos veiksnių ir miego apnėjos poveikis gyvenimo kokybei ir išgyvenamumui

< Grįžti

Projekto Nr.  09.3.3-LMT-K-712-19-0127

Projekto pavadinimas: Sergančiųjų išemine širdies liga kognityvinių funkcijų,endokrininių, aplinkos veiksnių ir miego apnėjos poveikis gyvenimo kokybei ir išgyvenamumui

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-08-10 iki 2022-08-09

Kontaktiniai asmenys: LSMU MA Neuromokslų institutas Elgesio medicinos laboratorijos mokslo darbuotojas Julius Burkauskas, LSMU Plėtros tarnybos projektų vadovė Jolanta Petrylė

Bendra projekto vertė: 64 438,50 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – įvertinti, ar skydliaukės hormonai, sąveikaujant su aplinkos ir psichoemociniais veiksniais, obstrukcine miego apnėja veikia kognityvines funkcijas, išgyvenamumą ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę ergantiems išemine širdies liga, po patirtų ūmių koronarinių sindromų.

Sergantiesiems išeminės širdies liga (IŠL) netgi lengvas kognityvinių funkcijų sutrikimas didina mirties riziką ir blogina gyvenimo kokybę. Veiksnių ir biožymenų, darančių įtaką kognityvinių funkcijų pablogėjimui po ūmaus koronarinio sindromo (ŪKS), nustatymas yra svarbus uždavinys, siekiant identifikuoti didelę riziką kognityvinei disfunkcijai turinčius asmenis. Keletas veiksnių, įskaitant skydliaukės hormonų koncentraciją ir obstrukcinę miego apnėją (OMA), yra siejami su kognityvinių funkcijų blogėjimu sergantiems IŠL. Tačiau vis dar trūksta darbų, kompleksiškai nagrinėjančių sergančiųjų IŠL kognityvinio funkcijų ryšius su skydliaukės hormonų koncentracija, OMA, aplinkos ir psichologiniais faktoriais, ir jų sąsajas su gyvenimo kokybe, padidėjusia mirtingumo rizika.

Šio projekto tikslas yra įvertinti, ar skydliaukės hormonai, sąveikaujant su aplinkos ir psichoemociniais veiksniais ir OMA paveikia kognityvines funkcijas, gyvenimo kokybę, mirtingumą ir išgyvenamumą sergantiesiems IŠL, patyrusiems ŪKS.

Šis kompleksinis tyrimas reikalauja tarpdisciplininės tyrėjo patirties, todėl projektas apima ir kruopščiai suplanuotas mokymosi veiklas (neurokognityvinis testavimas, statistinis modeliavimas). Tyrimo vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija.

Šis projektas suteiks naujų svarbių mokslo žinių, leidžiančių suprasti mechanizmus, kaip ir kurie skydliaukės hormonai yra susiję su sergančiųjų IŠL su(be) OMA kognityvinėmis funkcijomis ir kaip šių faktorių sąveika gali nulemti gyvenimo kokybę, mirtingumą ir išgyvenamumą. Projekto rezultatai sudarys pagrindą naujiems moksliniams tyrimams, nagrinėjantiems endokrininių, kardiovaskulinių ir kognityvinių intervencijų taikymą ligoniams po ŪKS.

Siekiamas rezultatas: Sergančiųjų IŠL įtraukimas į tyrimą ir skydliaukės hormonų analizė“ – atliktus  tyrimus apibendrinanti apžvalga – 1 vnt. Atliktus tyrimus apibendrinanti apžvalga – 2 vnt. „Sergančiųjų IŠL po ŪKS gyvenimo kokybė ir mirtingumas” – atliktus tyrimus apibendrinanti apžvalga – 1 vnt. Mokslinis straipsnis įteiktas žurnalui įtrauktam į Clarivate Analytics duomenų bazę su įrodančiais dokumentais – 1 vnt. Mokslinis straipsnis (1 vnt. priimtas, 1 vnt. įteiktas redakcijai su įrodančiais dokumentais) – 2 vnt. Stendiniai/žodiniai pranešimai – 4 vnt.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“