Slaugos vadovų ir administratorių emocinės kompetencijos tyrimas – SlaugEK

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-25-0187

Projekto pavadinimas: Slaugos vadovų ir administratorių emocinės kompetencijos tyrimas – SlaugEK

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-02 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. Olga Riklikienė

Bendra projekto vertė: 2 655,26 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto metu bus atliekamas mokslo tyrimas, analizuojantis slaugos vadovų ir administratorių emocinę kompetenciją, t.y. bus atliekamas subjektyvus  asmeninio ir tarpasmeninio emocinio intelekto vertinimas pagal penkias emocines kompetencijas (emocijų atpažinimą, emocijų supratimą, emocijų raišką, emocijų valdymą ir emocijų panaudojimą). Temos aktualumas grindžiamas tuo, kad slaugytojai įgyvendina pacientų slaugos veiksmus, pasitelkdami efektyvaus bendravimo įgūdžius ir darbą komandoje, tad jų emocinė kompetencija, kaip emocinio intelekto pagrindas, yra neatsiejama profesionalios slaugos dalis. Emocinė kompetencija gali pagerinti asmens gebėjimą identifikuoti savo bei aplinkinių jausmus ir padėti formuoti atitinkamus veiksmus arba reakciją į vykstančius reiškinius. Emocinė kompetencija yra svarbi ne tik gerai paciento slaugai užtikrinti, bet ir efektyviai lyderystei bei vadovavimui palaikyti. Slaugos vadovai, kurie kartu yra arba buvo slaugos praktikai, turėdami išvystytas emocines kompetencijas, lengviau ras tinkamų iniciatyvų ir būdų slaugai padalinyje organizuoti, racionaliems sprendimams priimti, konfliktinėms situacijoms valdyti, personalui motyvuoti. Gebėjimas suprasti ir valdyti emocijas stiprina į pacientą orientuotą individualią slaugą, gerina tarpusavio santykius, didina paciento pasitenkinimą slauga, gerina darbo organizavimo procesus bei stiprina darbuotojų pasitenkinimą darbu.

Slaugos vadovų ir administratrorių emocinė kompetencija (asmeninė ir tarpasmeninė) pasirinkta nagrinėti tikintis, kad šio tyrimo rezultatai leis identifikuoti tiriamosios grupės turimą emocinę kompetenciją, išsiaiškinti susijusius asmeninius ir profesinius veiksnius, numatyti šių kompetencijų vystymo poreikius.

Siekiamas rezultatas:  Slaugos vadovų ir administratrorių emocinė kompetencija (asmeninė ir tarpasmeninė) pasirinkta nagrinėti tikintis, kad šio tyrimo rezultatai leis identifikuoti tiriamosios grupės turimą emocinę kompetenciją, išsiaiškinti susijusius asmeninius ir profesinius veiksnius, numatyti šių kompetencijų vystymo poreikius.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“