Sunitinibo analogų poveikio trejopai neigiamo krūties vėžio ląstelių migracijai in vitro hipoksijos sąlygomis įvertinimas

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-24-0131

Projekto pavadinimas: Sunitinibo analogų poveikio trejopai neigiamo krūties vėžio ląstelių migracijai in vitro hipoksijos sąlygomis įvertinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-07-07 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Vilma Petrikaitė

Bendra projekto vertė: 1 770,14 Eur

 

 

Santrauka: Krūties vėžys, o ypač o metastazės, yra pagrindinė moterų mirštamumo priežastis nuo onkologinių ligų. Vėžio terapijos metu vėžinės ląstelės dažnai tampa atsparios vaistų poveikiui, ir tai skatina jų plitimą į aplinkinius audinius – metastazavimą. Ligos progresavimui, metastazių susidarymui bei atsparumo įgyjimui daug įtakos turi hipoksijos sąlygos naviko mikroaplinkoje.

Šiuo metu specifinių vaistų, kurie slopintų metastazes, nėra sukurta. Kaip potencialūs vaistai nuo metastazių galėtų būti tiriami kinazių slopikliai, kadangi baltymų kinazės žmogaus organizme yra atsakingos už įvairias ląstelių funkcijas, tokias kaip proliferacija, ląstelės ciklo reguliacija, apopotozė, migracija, diferenciacija.

Šiame projekte bus naudojami Italijos mokslininkų susintetinti kinazių slopikliai, panašūs į klinikinėje praktikoje vartojamą vaistinį junginį sunitinibą. Junginių poveikio ląstelių migracijai tyrimai bus atliekami hipoksijos sąlygomis, imituojant aplinką, kurioje trūksta deguonies, ir gauti rezultatai palyginti su jau anksčiau atliktų įprastinėmis (normoksijos) sąlygomis rezultatais. Tai padės labiau suprasti junginių poveikį skirtingos deguonies koncentracijos vėžio mikroaplinkoje, įvertinant jų poveikį migracijai skirtingose sąlygose. Tyrimams bus naudojama žmogaus trejopai neigiamo krūties vėžio linija, o ląstelių migracija tiriama „žaizdos gijimo” bei „vienos ląstelės sekimo” metodais. Tikimasi, kad tiriami junginiai turės poveikį hipoksijos sąlygomis ir bus aktyvesni už kliniškai vartojamą sunitinibą.

Siekiamas rezultatas:  Ištirtas sunitinibo analogų poveikis migracijai trejopai neigiamo krūties vėžinių ląstelių kultūrose in vitro hipoksijos sąlygomis in vitro.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“