Teledermatologijos sistema TELE-DERM, skirta odos alergenams nustatyti, paremta kompiuterinės regos ir mašininio mokymo technologijomis

< Grįžti

Projekto Nr. 02-020-K-0051

Projekto pavadinimas: Teledermatologijos sistema TELE-DERM, skirta odos alergenams nustatyti, paremta kompiuterinės regos ir mašininio mokymo technologijomis

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2024-06-21 iki 2026-06-21

Projekto vykdytojas: UAB „Dts Solutions“

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. Dr. Skaidra Valiukevičienė

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 600 610,90 Eur, iš kurių 425 764,60 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos

 

Santrauka: projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-368, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba.

UAB „Dts Solutions“ – tai informacinių technologijų konsultavimo, informacinių sistemų audito ir programinės įrangos kūrimo bendrovė, sėkmingai vykdanti veiklą rinkoje nuo 1997 metų, vystanti mokslinę veiklą ir kurianti pažangius produktus visuomenės sveikatai. Bendrovė kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) yra įgyvendinusi eilę MTEP projektų, skirtų diagnostikai: šiais metais įgyvendino projektą, kurio metu buvo sukurta išmanioji multimodalinė vaizdinimo sistema odos vėžio diagnostikai, paremta daugiaspektrinės šviesos ir konvoliucinių neuroninių tinklų technologijomis. Šiuo metu įgyvendina projektą, kurio metu tiria daugiaspektrinių vaizdų analizės dirbtinio intelekto pagalba taikomąsias technologijas ir kuria sprendimą, pritaikytą mobiliesiems įrenginiams, melanomos ir kitų odos ligų diagnostikai bei Eurostars projektą, kuriame tiriami mašininio mokymosi metodai, skirti įvertinti moters gimdos pasirengimą pastojimui pagalbinio apvaisinimo metu.

Šiame projekte UAB „Dts Solutions“ ir LSMU mokslininkai toliau vysto veiklą dermatologijos diagnostikos srityje ir siekia padėti visuomenei susidoroti su odos alergijos problemomis, kurdami nuotolinę teledermatologijos odos alergenų identifikavimo sistemą TELE-DERM, paremtą kompiuterinės regos ir mašininio mokymo technologijomis. Šiam tikslui bus apjungtos UAB „Dts Solutions“ profesinės kompetencijos inovatyvių programinės įrangos technologijų kūrime bei LSMU mokslinė ir klinikinių tyrimų organizavimo patirtis.

Europos imunoterapijos deklaracijoje teigiama, kad odos alergiją turi daugiau nei 15 proc. Europos gyventojų ir šis rodiklis kasmet didėja. Mūsų aplinkoje yra daugiau nei 3700 medžiagų, galinčių sukelti odos alergiją, todėl alergenų nustatymas ir gydymas yra gana sudėtingas. Inovatyvi teledermatologijos platforma TELE-DERM padės spręsti šias problemas – atliks automatinę odos alergenų diagnostiką nuotoliniu būdu. Sistemos vartotojai – įvairaus amžiaus asmenys, kurie dėl įvairių priežasčių (karantino, gyvena nutolusiose vietovėse, turi neįgalumą, didelį užimtumą ir pan.) negali gauti tiesioginių medicininių paslaugų, tačiau turi poreikį sužinoti kokie alergenai gali arba sukėlė odos uždegimą (paraudimą, bėrimą, niežėjimą). Sistemos aplikacija bus prieinama interneto portaluose, todėl ją galės parsisiųsti bet kuris pasaulio gyventojas. Tikėtina, kad TELE-DERM platforma taps patikimu odos alergenų diagnostikos įrankiu ne tik visuomenės nariams, bet ir šeimos gydytojui, kosmetologui, kitiems sveikatos priežiūros specialistams. TELE-DERM taupys pacientų ir gydytojų laiką, nes odos skaitmeniniai vaizdai bus siunčiami tiesiogiai iš pacientų išmaniųjų įrenginių, taip išvengiant vizito pas gydytoją, o sistema, įvertinusi vaizdus ir nustačiusi priežastį, teiks rekomendacijas gydymui.

Projekto tikslas: sukurti nuotolinę teledermatologijos odos alergenų identifikavimo sistemą TELE-DERM, paremtą kompiuterinės regos ir mašininio mokymo technologijomis.