Vėžinių ląstelių dalijimosi reguliacijos tyrimai in vitro

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-25-0119

Projekto pavadinimas: Vėžinių ląstelių dalijimosi reguliacijos tyrimai in vitro

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-02 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Paulius Gibieža

Bendra projekto vertė: 2 655,26 Eur

 

 

Santrauka: Plataus spektro vėžio tyrimai leido mokslininkams geriau suprasti biologinius ir aplinkos veiksnius, įtakojančius gerybinių ląstelių virsmą į piktybines, taip pat ir lengviau identifikuoti vėžinių ląstelių vystymosi aspektus. Visgi, norint atskleisti visas vėžio biologines ypatybes ir suprasti vėžio kilmę, reikalingi papildomi tyrimai, kurie leistų sukurti naujas ir efektyvesnes vėžio identifikavimo ir vėžiu sergančių pacientų gydymo strategijas. Kadangi Rab GTPazės yra daugelio ląstelei svarbių procesų, tokių kaip migracija, normalios homeostazės palaikymas, signalų perdavimas ir ląstelių dalijimasis, reguliatoriai, o vėžio metu Rab GTPazės ir jų efektoriai patiria įvairias mutacijas ir potransliacinius pakeitimus, labai svarbu moksliškai ištirti šių baltymų mutacijų įtaką ląstelei svarbių procesų reguliacijai molekuliniame lygmenyje. Todėl, šio projekto metu bus siekiama nustatyti vieno iš daugelio ląstelių dalijimęsi dalyvaujančių Rab baltymų funkciją, koordinuojant vėžinių ląstelių dalijimąsi ir skatinant vėžinių ląstelių tumorigeniškumą in vitro sąlygomis. Projekto metu bus pakelta studento mokslinė kompetencija, nes studentas pagilins savo žinias ląstelių dalijimosi metu vykstančių procesų teorinėmis žiniomis, įgis patirties atliekant genų reguliaciją ląstelėse in vitro ir įsisavins naujas laboratorines metodikas. Projekte numatoma atlikti Rab genų raiškos reguliacijos tyrimus, funkcijos atstatymo ir įvairius biologinius-funkcinius tyrimus, padedančius charakterizuoti vėžinių ląstelių fenotipą.

Siekiamas rezultatas:  Projekto metu įgytos žinios ir ištobulinti praktiniai gebėjimai leis studentui ateityje lengviau apsispręsti dėl mokslinio darbo tęstinumo. Tyrimo duomenys prisidės prie šios mokslinės tyrimų krypties tolimesnio vystymosi, o šios tematikos tyrimų rezultatai pasipildys naujais Rab baltymų reguliacijos molekuliniais mechanizmais.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“